Ekologiška

Gamtinės dujos – švariausias iškastinis kuras, didžiuojamės prisidėdami prie švaresnės aplinkos.

Saugu

Perdavimo sistemą prižiūrime 24 valandas per parą, todėl užtikriname aukščiausio lygio saugumą.

Modernu

Kasdieniame darbe naudojame naujausias technologijas, užtikrinančias efektyvią veiklą ir aukštą paslaugų kokybę.

Patikima

Ilgamete patirtimi ir dėmesingumu klientų poreikiams garantuojame bendradarbiavimo sėkmę.

Naujienos

11 2014.09
11.09.2014
Dujų tiekimas Lietuvos vartotojams stabilus

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ informuoja, kad perdavimo sistema yra visiškai subalansuota, dujų transportavimas sistemos naudotojams Lietuvoje vykdomas pagal jų pareikštus poreikius.

21 2014.08
21.08.2014
AB „Amber Grid“ 2014 m. pirmojo pusmečio sutrumpintos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas

AB „Amber Grid“ skelbia 2014 metų pirmojo pusmečio neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį.

31 2014.07
31.07.2014
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2014 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, gamtinių dujų perdavimo operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2014 m. pirmo pusmečio veiklos neaudituotus rezultatus.