Ekologiška

Gamtinės dujos – švariausias iškastinis kuras, didžiuojamės prisidėdami prie švaresnės aplinkos.

Saugu

Perdavimo sistemą prižiūrime 24 valandas per parą, todėl užtikriname aukščiausio lygio saugumą.

Modernu

Kasdieniame darbe naudojame naujausias technologijas, užtikrinančias efektyvią veiklą ir aukštą paslaugų kokybę.

Patikima

Ilgamete patirtimi ir dėmesingumu klientų poreikiams garantuojame bendradarbiavimo sėkmę.

Naujienos

21 2014.08
21.08.2014
AB „Amber Grid“ 2014 m. pirmojo pusmečio sutrumpintos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas

AB „Amber Grid“ skelbia 2014 metų pirmojo pusmečio neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį.

31 2014.07
31.07.2014
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2014 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, gamtinių dujų perdavimo operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2014 m. pirmo pusmečio veiklos neaudituotus rezultatus.

14 2014.07
14.07.2014
AB „Amber Grid" pasirašė sutartis su rangovais dėl dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai statybos

2014 m. liepos 11 d. AB „Amber Grid“ pasirašė sutartis dėl dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai statybos (dujotiekio Klaipėda - Kiemėnai pajėgumų padidinimo) rangos darbų ir statybai reikalingų vamzdžių pirkimo.