Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

triangle triangle triangle triangle triangle
Kotlovkos DAS (į Lietuvą) 2.649,29 MWh
Kiemėnų DAS (į Lietuvą) 0,00 MWh triangle
Kiemėnų DAS (į Latviją) 391,22 MWh triangle
Klaipėdos DAS (į Lietuvą) 4.952,00 MWh
Šakių DAS (į RF Kaliningrado sritį) 2.864,28 MWh
Santakos DAS (į Lietuvą) 0,00 MWh triangle
Santakos DAS (į Lenkiją) 1.872,07 MWh triangle
Map Map
Duomenys atnaujinti: 2022-12-07 18:00

Šiame žemėlapyje pateikiami faktiniai valandiniai dujų srautai įėjimo į perdavimo sistemą ir išėjimo iš perdavimo sistemos taškuose - dujų apskaitos stotyse (DAS).

Dujų perdavimo paslauga teikiama operatoriui gavus dujų transportavimo užsakymą – kiekio paraišką. Tokius užsakymus kiekvieną parą turi pateikti sistemos naudotojai, kurie yra įsigiję perdavimo sistemos pajėgumus ir ketina jais pasinaudoti – transportuoti dujas per Lietuvos perdavimo sistemą, įskaitant ir dujų tranzitą į Karaliaučių. Pateikus užsakymą mažesniam nei įprasta dujų kiekio transportavimui, perdavimo paslauga teikiama pagal užsakyme nurodytus kiekius.

Dujų, skirtų tranzitui į Karaliaučių įleidimo kiekis Kotlovkos DAS taške neretai skiriasi nuo išleidimo kiekio Šakių DAS taške todėl, kad dujų transportavimas vyksta pulsuojančiu režimu. Nors valandiniai dujų kiekiai gali svyruoti, paros ir ilgesnio laikotarpio dujų kiekiai patiekiami į Karaliaučių tokie, kokie atkeliauja į Kotlovkos DAS tolesniam transportavimui tranzitu.

Į viršų