Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Rinkos konsultacija su atsinaujinančių išteklių (biometano) gamintojais 
 
Stebint atsinaujinančių išteklių (biometano) rinkos dalyvių susidomėjimą ir aktyvius veiksmus siekiant prisijungti prie dujų perdavimo sistemos ir vystyti biometano verslą bei atliepiant į biometano rinkos dalyvių poreikį gauti kokybiškas paslaugas, kviečiame dalyvauti apklausoje dėl atsinaujinančių išteklių (biometano) gamybos įrenginių prijungimo. 
 
Kviečiame atsakyti į klausimus, susijusius su jau esamomis prijungimo galimybėmis, taip pat tikimės sulaukti pasiūlymų ir vertinimo dėl galimų „Amber Grid“ veiklos ar kitų partnerių veiksmų tobulinimo šioje srityje. 
 
Prašome pateikti atsakymus atsidarius šią nuorodą
 
Apklausa bus aktyvi iki 2021 m. birželio 18 d.  
 
Jei kiltų klausimų dėl apklausos pildymo, maloniai prašome kreiptis į Rimą Masalską, el. p. r.masalskas@ambergrid.lt, tel. +370 699 07119 arba Ritą Kaluinienę, el. p. r.kaluiniene@ambergrid.lt, tel. +370 650 41011. 
 
 
Skelbiame viešąją konsultaciją dėl naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių ir AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių
 
Siekiant užtikrinti, kad teisė naudotis AB „Amber Grid“ valdoma gamtinių dujų perdavimo sistema būtų suteikiama objektyviai ir sąžiningai, nediskriminuojant atskirų sistemos naudotojų, bei atsižvelgiant į tai, kad atsiranda nauja Lietuvos – Lenkijos dujų jungtis – GIPL bei taisyklių nuostatas harmonizuojant su taisyklėmis taikomomis Latvijos ir Estijos dujų rinkos zonoje, teikiame viešajai konsultacijai Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių projektą ir AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projektą.
 
1. Esminiai Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimai:
 
 • Numatyta, kad GIPL pajėgumai bus paskirstomi per GSA pajėgumų paskirstymo platformą aukcionų kalendoriuje numatytomis datomis, o sistemos naudotojai, ketinantys transportuoti dujas per GIPL, privalo sudaryti sutartį su GSA platformos operatoriumi;
 • Numatyta, kad bus teikimas valandinės kiekio paraiškos GIPL taške, o GIPL pajėgumai bus paskirstomi kaip valandiniai pajėgumai (kWh/valandą) (tiek pajėgumai tiek nominacijos teikiamos kiekvienos paros valandai);
 • Numatyta, kad pajėgumai bus užsakomi visoms paros valandoms (arba likusioms valandos einamosios paros pajėgumų atveju). Konkrečios valandos pajėgumų užsakyti galimybės nėra;
 • Numatyta galimybė teikti vienpuses (single-sided) kiekio paraiškas GIPL taške, kurias surinks GAZ-SYSTEM;
 • Numatyta galimybė į sistemą įleisti dujas pagamintas iš atsinaujinančių energijos šaltinių – numatytas virtualus žaliųjų dujų įleidimo taškas;
 • Numatyta, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones turės pateikti visi sistemos naudotojai, minimali prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių suma 25 000 EUR, privalomo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo priemonės netaikomos skirstymo ir kitų dujų sistemų, sujungtų su perdavimo sistema, operatoriams bei VERT reguliuojamoms įmonėms, išskyrus tas, kurios verčiasi dujų tiekimo veikla ir nėra valstybės valdomos bendrovės;
 • Numatyta, kad dujų metai prasidės spalio 1 d., (pereinamieji 2022 m. dujų metai bus nuo sausio 1 d. iki spalio 1 d.). Numatytas taisyklių įsigaliojimas nuo 2022 m.
 • Numatyta atsisakyti kiekio paraiškų teikimo vidiniame išleidimo taške.
 • Numatyti du vidiniai išleidimo taškai (nelieka kainų diferenciacijos pagal per metus transportuojamą dujų kiekį).
 • Numatyta, kad sistemos naudotojas atleidžiamas nuo mokėjimo už nuolatinius perdavimo pajėgumus, kai ribojimas užtrunka ilgiau nei 14 dienų per metus.
 
2. Esminiai AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių pakeitimai:
 
 • Numatyta galimybė perleisti balansavimo atsakomybę kitam sistemos naudotojui. Balansavimo atsakomybę prisiėmęs sistemos naudotojas savo balansavimo atsakomybės perleisti negali.
 • Numatyta, kad neutralumo mokestis yra apskaičiuojamas visų su balansavimo veikla susijusių pajamų ir sąnaudų sumą padalinus iš viso per ataskaitinį laikotarpį išleisto dujų kiekio.
 • Terminas „išleistas dujų kiekis“ apima: (1) kiekį išleistą vidiniame išleidimo taške; (2) kiekį išleistą sujungimo taškuose, kurie jungia dviejų Europos Sąjungos šalių dujų sistemas; (3) kiekį išleistą virtualiame prekybos taške.
 • Vietoj dabar tiekimo įmonių teikiamų tiekimo grafikų numatyta, kad abi dujų pirkimo-pardavimo sandorio šalys teiks sandorio pranešimus (trade notification).
 • Numatyta, kad sandorio pranešimai turi būti pateikiami ne vėliau nei likus 30 minučių iki dujų paros pabaigos (nelieka galimybės duomenis tikslinti pasibaigus dujų parai, t. y. nelieka „praėjusios dienos produkto“).
 
Pritarus siūlomiems pakeitimams, sistemos naudotojams bus sudarytos lankstesnės sąlygos pasinaudoti gamtinių dujų perdavimo sistemos paslaugomis, taip pat bus užtikrintas pajėgumų paskirstymas naujoje Lietuvos – Lenkijos dujų jungtyje – GIPL, kartu taisyklių nuostatos harmonizuojamos su taisyklėmis taikomomis Latvijos ir Estijos dujų rinkos zonoje. 
 
Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių projektas ir AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projektas paskelbti žemiau:
 
 
Savo pastabas ir pasiūlymus tiek dėl esamų taisyklių nuostatų, tiek ir dėl naujų taisyklių nuostatų kviečiame teikti el. paštu consultation@ambergrid.lt.
 
Pastabų ir pasiūlymų naujų taisyklių projektams lauksime iki 2021 m. birželio 18 d.
 
 
Gavę bei įvertinę visas pastabas ir pasiūlymus, taisyklių projektus teiksime derinti ir tvirtinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. Numatoma, kad taisyklės bus patvirtintos 2021 m. III ketv.
 
 
Rinkos konsultacija dėl Jungties susitarimo tarp „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ 
 
Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ planuoja pasirašyti „Santakos” Jungties susitarimą. „Santakos“ taškas sujungs Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemas, įrengus naują tarptautinį dujotiekį. 
 
Pagal 2015 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2015/703, nustatantį sąveikos ir keitimosi duomenimis taisyklių tinklo kodeksą, abu operatoriai kviečia sistemos naudotojus teikti komentarus dėl siūlomos sutarties dalių:
 
1) kiekių paraiškų derinimo taisyklių,
2) dujų kiekių priskyrimo taisyklių,
3) komunikacijos ekstremalių įvykių atveju.
 
„Santakos“ sujungimo taške kiekio paraiškų derinimo procedūra bus taikoma valandiniams dujų kiekiams.
 
Visi rinkos dalyviai kviečiami pateikti savo pastabas ir klausimus el. paštu: consultation@ambergrid.lt ir instrukcja@gaz-system.pl. Konsultacija vyks nuo 2021 m. balandžio 27 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
Po konsultacijos operatoriai įvertins gautus atsakymus bei komentarus, sudarydami minėtą Jungties susitarimą.
 
 
 
 
 
 

 

Į viršų