Apie mus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 28 d. patvirtintu įsakymu Nr. 1-25 „Dėl energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, AB „Amber Grid” parengė ir 2019 m. birželio 28 d. su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) suderino (suderinimo raštą galite rasti čia) šias energetikos darbuotojų mokymo programas:

  1. Energetikos darbuotojo, eksploatuojančio gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stotis, dujų apskaitos stotis ir dujų slėgio reguliavimo mazgus, mokymo programa.
  2. Energetikos darbuotojo, eksploatuojančio gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinio dujotiekio vamzdynus, mokymo programa.
  3. Energetikos darbuotojo, eksploatuojančio gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stotis, mokymo programa.
  4. Energetikos darbuotojo, atliekančio gamtinių dujų perdavimo sistemos objektų ir jų įrenginių technologinį valdymą, mokymo programa.
  5. Energetikos darbuotojo, eksploatuojančio gamtinių dujų perdavimo sistemos objektų ir jų įrenginių matavimo priemones, automatikos, avarinio stabdymo bei nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemas, mokymo programa.
  6. Energetikos darbuotojo, eksploatuojančio gamtinių dujų perdavimo sistemos objektų ir jų įrenginių saugos nuo korozijos įrenginius, mokymo programa.

Kviečiame kitas mokymo įstaigas, norinčias organizuoti neformalius mokymus energetikos darbuotojams, naudoti ir teisės aktų numatyta tvarka derinti su VEI AB „Amber Grid“ parengtas mokymo programas.

 

Į viršų