Apie mus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir AB „Amber Grid“ 2017 m. spalio 9 d. sudarė energijos sutaupymo susitarimą (toliau – Susitarimas). Susitarimu nustatyta iki 2020 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones AB „Amber Grid“ sutaupyti ne mažiau kaip 122,5 GWh energijos. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės gali būti diegiamos tiek bendrovėje, tiek ir pas galutinius energijos vartotojus.

2014 – 2017 m. sutaupytos energijos kiekis sudarė 98,3 GWh, arba 80,2 proc. pagal Susitarimą numatyto kiekio. Energijos sutaupymai pasiekti pakeitus gamtinių dujų apskaitos sistemas išmaniosios apskaitos reikalavimus atitinkančiomis sistemomis. 

Apskaičiuotas 2018 m. sutaupytos energijos kiekis šiuo metu derinamas su Energetikos ministerija ir Lietuvos energetikos agentūra. Sutaupytos energijos kiekis bus paskelbtas suderinus jį su minėtomis institucijoms.
 

Į viršų