Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB EPSO-G, AB „Amber Grid ir LITGRID AB  2017 m. spalio 9 d. sudarė energijos sutaupymo susitarimą (toliau – Susitarimas). Susitarimu nustatyta iki 2020 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones AB „Amber Grid“ sutaupyti ne mažiau kaip 122,5 GWh energijos. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės gali būti diegiamos pas galutinius energijos vartotojus.

2014 – 2020 m. sutaupytos energijos kiekis sudarė 145,1 GWh. Energijos sutaupymai pasiekti pakeitus gamtinių dujų apskaitos sistemas išmaniosios apskaitos reikalavimus atitinkančiomis sistemomis. 

2019 m. liepos  10 d. AB Amber Gridsudarė energijos sutaupymų perdavimo susitarimą su LITGRID AB. Daugiau informacijos čia.  

Į viršų