Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą valdanti įmonė. Bendrovės veiklos misija – užtikrinant šalies strateginius interesus, efektyviai vystyti perdavimo sistemą, patikimai vykdyti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimo ir sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis.

Įvertinant tai, kad AB „Amber Grid“ veikla yra reikšminga Lietuvos žmonėms, aplinkai ir ekonomikai, bendrovė savo veiklą grindžia prevencijos, saugumo, aplinkos tvarumo principais, kurie nurodyti žemiau esančiose politikose.

AB „Amber Grid“ 2021 m. gruodžio 14 d. prisijungė prie EPSO-G grupės Aplinkosaugos politikos ir Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos politikos, kurios įsigaliojo 2021 m. gruodžio 29 d.:
 
 

 

 

 

Į viršų