Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Amber Grid siekia tiesiogiai prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama galimybių naudotis švaria ir modernia energija užtikrinimui, kovai su klimato kaita, modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui. Tvarumas yra Bendrovės strategijos ir strateginio plano pagrindas. Savo strategines veiklas Bendrovė įsipareigojo įgyvendinti vadovaudamasi tokiomis darnumo kryptimis:

 
Savo veikla bendrovė  taip pat siekia tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama galimybių naudotis švaria ir modernia energija užtikrinimui, kovai su klimato kaita, modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui.
 
Prie kiekvieno Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo EPSO-G prisideda šiais veiksmais: 
 
7 tikslas. Prieinama ir švari energija:
 • Siekiame sudaryti palankias sąlygas atsinaujinančios energijos gamintojų prisijungimui prie elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros
 • Vystome žaliųjų dujų kilmės garantijų mainų sistemą, palaikome žaliosios elektros energijos kilmės garantijų sistemą
 • Siekiame pritaikyti dujų perdavimo sistemas vandenilio transportavimui
 
8 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas:
 • Aktyviai rūpinamės darbuotojų saugumu ir sveikata
 • Kuriame organizacinę kultūrą, paremta pagarba žmogaus teisėms
 • Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą
 • Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus
 • Palaikome savanorišką darbuotojų jungimąsi į profesines sąjungas
 
9 tikslas. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra:
 • Užtikriname patikimą ir saugų elektros bei dujų perdavimo sistemų veikimą
 • Siekiame įmonių struktūras ir motyvacines sistemas pritaikyti inovacijų skatinimui
 
12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba
 • Veiklos partneriams siekiame taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijus
 • Užtikriname atsakingą įmonių veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą
 • Viešuose pirkimuose vadovaujamės žaliaisiais kriterijais
 
13 tikslas. Kova su klimato kaita
 • Vertiname savo veiklių poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui
 • Diegiame pažangias aplinkos apsaugos valdymo sistemas, įgyvendiname prevencijos priemones
 • Siekiame didinti žaliosios energijos naudojo apimtis veikloje   

 

Kviečiame susipažinti su Darnumo politika.

 

 

 

 

Dokumentai

Į viršų