Apie mus

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Kontrolinis „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei  UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų valdo Energetikos ministerija. „Amber Grid“ įgyvendina strateginius Lietuvos dujų infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

Strateginiams projektams įgyvendinti „Amber Grid“ formuoja atitinkamą organizacijos kultūrą, grįstą Bendrovės vertybėmis. Jos yra tokios: tarpusavio pasitikėjimas, kompetencija, bendradarbiavimas, atvirumas, atsakingumas, orientacija į rezultatus. Jos yra bendrovės elgsenos, veiklos, organizacijos kultūros pamatas.


Šiuo metu dirbti Vilniuje ieškome:  
ADMINISTRATORIAUS (-ĖS) Iki rugpjūčio 24 d.
VYRESNIOJO INŽINIERIAUS (-ĖS) Iki rugpjūčio 31 d.
VYRESNIOJO SAUGOS DARBE INŽINIERIAUS (-ĖS) Iki rugsėjo 13 d.
 
Savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką prašome siųsti el. paštu: cv@ambergrid.lt. Laiško temos (angl. subject) laukelyje įrašykite pareigas, į kurias pretenduojate.


Skelbiama AB „Amber Grid“ nepriklausomo valdybos nario atranka

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G skelbia nepriklausomo nario atranką patronuojamoje Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ valdyboje.

Į AB „Amber Grid“ valdybą numatoma atrinkti vieną nepriklausomą narį, taip padidinant nepriklausomų narių skaičių įmonės valdyboje iki dviejų. Kiti trys bendrovės valdybos nariai bus nominuojami valstybės valdomos įmonės „EPSO-G“ UAB.

Atranka vykdoma atsižvelgiant į naują bendrovės įstatų redakciją, atspindinčią Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus. Remiantis jais, EPSO-G grupės įmonių, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje, valdybos yra stiprinamos suteikiant joms priežiūros funkcijas, taip padidinant valdybos narių atsakomybę už įmonių vykdomų strateginių projektų ir akcininkų keliamų veiklos tikslų įgyvendinimą.

Taikant šį Šiaurės Europos šalyse (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija) dažniausiai naudojamą korporatyvinio valdymo modelį, EPSO-G grupės įmonių organizacinė ir valdymo struktūra taps efektyvesnė ir toliau atitiks aukštą atskaitingumo bei gerosios valdysenos praktiką.

Kviečiame susipažinti su bendrovės ir įmonių grupės korporatyvinio valdymo struktūra, valdybos sudėtimi, atsakomybe, pretendentams keliamais kompetencijos reikalavimais ir atrankos tvarka.

Atranką vykdys EPSO-G atlygio ir skyrimo komitetas.

Kviečiame kandidatus pateikti paraiškas iki 2018 m. birželio 9 d.

Dokumentus prašome siųsti Atlygio ir skyrimo komitetui, el. paštu: epsogatlygiokomitetas@epsog.lt, temoje nurodant „Atranka į AB „Amber Grid“ valdybą“.

 


 

Į viršų