Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

„EPSO-G" įmonių grupė, kurios dalis yra ir AB „Amber Grid", įgyvendina svarbius strateginius projektus, kurių sėkmė priklauso nuo akcininko, partnerių ir visuomenės pasitikėjimo. Suprasdama tai, EPSO-G įmonių grupė savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis. „EPSO-G" įmonių grupės kovos su korupcija samprata taip pat apima netinkamų privilegijų siūlymą ir priėmimą, prekybą poveikiu, netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiame, kad mūsų sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis.

„EPSO-G" įmonių grupės korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais teisės aktais bei savanoriškais juos viršijančiais įsipareigojimais:

  • visų grupei priklausančių įmonių vadovai yra tiesiogiai atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir rodo pavyzdį savo darbuotojams;
  • taikome proporcingas, rizikos vertinimu pagrįstas antikorupcines procedūras;
  • reguliariai atliekame su korupcija susijusių rizikų vertinimą, planuojame ir pritaikome korupcijos riziką mažinančias priemones;
  • stebime antikorupcinės veiklos efektyvumą ir, jei reikia, diegiame veiksmingesnes priemones.

Įmonių grupėje vadovaujamasi Korupcijos prevencijos politika, nustatančia pagrindinius „EPSO-G" korupcijos prevencijos principus, reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires. Jų įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G įmonių grupės korupcijos prevencijos politika

Siekiame, kad „Amber Grid" dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos darbuotojai. Užtikrindami jų patikimumą kuriame taip pat ir korupcijai atsparesnę aplinką. Nuo 2022 metų sausio 1 dieną galiojančiame naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymas yra nustatyta pareiga patvirtinti sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pateikti informaciją. STT apie asmenį pateikia informaciją, kurios apimtis yra apibrėžta įstatyme. „Amber Grid" priimant sprendimą dėl asmens skyrimo į pareigas kruopščiai vertinama visa pateikta ir turima informacija. Mažareikšmiai, atsitiktiniai faktai ar aplinkybės nėra pagrindas priimti sprendimą neskirti asmens į pareigas ar iš jų atleisti.

Su patvirtintu pareigybių sąrašu galite susipažinti čia.  

 

 

Į viršų