Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid” įstatinis kapitalas – 51 730 929,06 eurų. 
Akcijos nominali vertė – 0,29 eurų. Įstatinį kapitalą sudaro 178 382 514 akcijų.
Akcijų tipas – paprastos vardinės akcijos.
Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime.
 

Akcininkų struktūra

Vnt. 

EUR

%

UAB „EPSO-G“ 172.279.125 49.960.946,25 96,58
Smulkieji akcininkai 6.103.389 1.769.982,81 3,42
Viso 178.382.514 51.730.929,06 100,00

 

Į viršų