Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Sprendimas dėl dividendų

AB „Amber Grid“ akcininkai eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. balandžio 24 d., priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo, kurie sudaro 20 299 930 EUR arba 0,1138 EUR vienai akcijai. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos, t.y. 2018 m. gegužės 9 d., pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Vertybinių popierių apskaita ir dividendų mokėjimo tvarka

AB „Amber Grid“ yra sudariusi sutartį su AB SEB bankas dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo, dividendų smulkiesiems akcininkams mokėjimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo.

AB „Amber Grid“ akcininkai, turintys teisę gauti patvirtintus dividendus, turėtų kreiptis į AB SEB bankas ir, kartu su asmens tapatybės dokumentu, pateikti banko sąskaitos, į kurią jie turėtų būti pervesti, duomenis. AB SEB bankas skyrių sąrašą galima rasti čia.
 
Daugiau informacijos teikiama paskambinus AB SEB bankas trumpuoju telefono numeriu 1528.

Dividendų politika

2017 m. rugpjūčio 22 d. AB „Amber Grid“  valdyba priėmė sprendimą prisijungti prie UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politikos ir ją AB „Amber Grid“ tiesiogiai taikyti pilna apimtimi. 

AB „Amber Grid“ dividendų politika

  2018 m. 2017 m.  2016 m. 2015 m.

Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, EUR

0,029 0,1138 0,1173 0,0717

Išmokėtų dividendų suma, tūkst. EUR

5.226 20.300 20.928 12.782

 

 

Į viršų