Apie mus

19 2019.06
Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi

Lietuvos gamtinių dujų operatorius AB „Amber Grid“ 2019 m. birželio 19 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonę dėl tarp AB „Amber Grid“ ir LITGRID AB ketinamo sudaryti Energijos sutaupymų perdavimo susitarimo.

10 2019.06
Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2020 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m. birželio 10 d. nustatė  „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2020 m. sausio 1 d.

08 2019.05
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. I ketvirčio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus ir neaudituotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2019 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

02 2019.05
Dėl dividendų mokėjimo ir ex-dienos

2019 m. gegužės 7 d. yra „Amber Grid” dividendų ex-diena.

23 2019.04
„Amber Grid“ 2018 m. metinė informacija
2019 metų balandžio 23 dieną eiliniame visuotiniame „Amber Grid” akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2018 metų bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta „Amber Grid” metiniam pranešimui. Audituoti 2018 m. „Amber Grid” finansiniai rezultatai nesiskiria nuo 2019 m. vasario 14 d. paskelbtų 2018 m. 12 mėnesių rezultatų.
Į viršų