Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

04 2022.08
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2022 m. I pusmečio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic,  2022 m. I pusmečio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

23 2022.06
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2022 m. birželio 23 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkime buvo priimti žinutėje pateikti sprendimai. 
 
09 2022.06
Nasdaq renginys „CEO Meets Investors 2022"
Skelbiame „Amber Grid" generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus 2022 m. birželio 9 d. renginio metu pristatytą informaciją.
 
02 2022.06
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. birželio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

01 2022.06
AB „Amber Grid“ 2021 m. darnumo ataskaita

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid” parengė ir skelbia 2021 m. darnumo ataskaitą. 

1 2 3 4 ... 9
Į viršų