Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

20 2022.05
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų
 
„Amber Grid“ Valdyba 2022 m. gegužės 20 d. patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2023 m. sausio 1 d. „Amber Grid“ Valdybos patvirtintos kainos pateiktos suderinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.
 
10 2022.05
Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2023 m.

alstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2022 m. gegužės 10 d. nustatė „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2023 m. sausio 1 d.

05 2022.05
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2022 m. I ketvirčio veiklos rezultatai
AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2022 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
 
28 2022.04
Dividendų ex-diena

AB „Amber Grid” informuoja, jog 2022 m. gegužės 3 d. yra  AB „Amber Grid” dividendų ex-diena. Šią dieną ir vėliau Nasdaq Baltic sudarytais sandoriais įsigytos bendrovės akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų, paskirtų 2022 m. balandžio 20 d. vykusio AB „Amber Grid” visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

28 2022.04
AB „Amber Grid” 2021 m. dividendų mokėjimo tvarka
2022 m. balandžio 20 d. d. įvykęs eilinis visuotinis AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2021 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,0555 euro dividendų vienai akcijai.
 
1 2 3 4 ... 8
Į viršų