Apie mus

14 2017.07
Dėl patronuojančios bendrovės valdybos sprendimo

2017 m. liepos 14 d. įvykusiame AB „Amber Grid“  (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių prospektas 28, Vilnius) patronuojančios bendrovės EPSO-G valdybos posėdyje buvo patvirtinta dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo politika visoms grupę sudarančioms bendrovėms. 

 

31 2017.05
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. gegužės 31 d., priimti šie sprendimai

25 2017.05
AB „Amber Grid“ 2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2017 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

09 2017.05
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2017 m. gegužės 9 d. valdyba priėmė sprendimą 2017 m. gegužės 31 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

25 2017.04
AB „Amber Grid“ 2016 m. metinė informacija

Pateikiame AB „Amber Grid“ 2016 m. metinę informaciją (žr. priedus).

Į viršų