Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

07 2022.12
Audito komiteto nuomonė dėl sandorio tarp susijusių šalių

AB „Amber Grid“  (toliau – Bendrovė) 2022 m. gruodžio 6 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) nuomonę dėl Bendrovės ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi EPSO-G dėl 2019 m. mokestinių nuostolių perdavimo (toliau – Sandoris) ir pritarė esminėms Sandorio sąlygoms. 

02 2022.12
„Amber Grid“ 2023 m. investuotojų kalendorius
AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.
 
„Amber Grid“ 2023 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti žinutėje nurodoma tvarka
30 2022.11
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. gruodžio 22 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 
22 2022.11
Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
2022 m. lapkričio 22 d. įvykusiame „Amber Grid“ valdybos posėdyje „Amber Grid“ valdybos pirmininku buvo išrinktas Dalius Svetulevičius, EPSO-G Technikos vadovas.
 
04 2022.11
„Amber Grid“ valdybos pirmininkas Vytautas Bitinas pasitrauks iš pareigų
„Amber Grid“ valdybos pirmininkas Vytautas Bitinas nusprendė palikti „EPSO-G“ įmonių grupę ir karjerą tęsti už jos ribų. Nuo lapkričio 18 dienos V. Bitinas pasitrauks ir iš bendrovės „Amber Grid“ valdybos pirmininko pareigų.
 
1 2 3 4 ... 11
Į viršų