Apie mus

  Būklė arba laikotarpis
  2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-03-31
  2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. I ketv.
Finansiniai rezultatai (tūkst. EUR)        
Pajamos 55.800 66.742 64.322 15.600
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA)* 30.060 41.768 38.252 9.279
Pelnas (nuostoliai)  prieš apmokestinimą 14.687 24.280 -12.055 6.081
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15.978 20.928 -9.861 5.235
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 28.889 40.986 34.835 11.258
Grynoji finansinė skola 111.041 79.700 70.496 64.545
Investicijos 49.497 13.119 12.386 2.173
Turtas 392.037 328.382 280.198 271.792
Nuosavas kapitalas 194.664 202.810 172.021 177.256
Pelningumo rodikliai (%)        
EBITDA marža 53,98 62,58 59,47 59,48
Pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą marža 26,32 36,38 -18,74 38,98
Grynojo pelno (nuostolių) marža 28,63 31,36 -15,33 33,56
Vidutinė turto grąža (ROA) 4,91 6,30 -3,40 2,00
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE) 7,41 10,53 -5,26 3,00
Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE) 4,55 8,35 -4,70 2,48
Kapitalo struktūros rodikliai (%)        
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas 55,43 64,70 64,69 68,49
Finansinės skolos ir nuosavybės koeficientas 70,90 46,18 44,89 39,93
Skolos koeficientas 61,96 35,22 35,31 31,51
Likvidumo rodikliai (%)        
Bendrasis likvidumo rodiklis 1,56 1,35 0,68 0,87
Skubaus padengimo koeficientas 1,48 1,28 0,62 0,75
Rinkos vertės rodikliai         
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai 13,29 10,65 -25,33 51,45
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, EUR  0,09 0,12 -0,06 0,03
Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, EUR 0,0717 0,1173 0,1138 -

*Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos  + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos  + turto nurašymai.

Su nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar“ parengta informacija apie AB „Amber Grid“ galima susipažinti čia. Informacija rengiama vertybinių popierių biržos NASDAQ iniciatyva.

 

 

 

 

 

 

Į viršų