Būklė arba laikotarpis
  2013.12.31       2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31
  2013 m.*  2014 m. 2015 m. 2016 m.
Finansiniai rezultatai (tūkst. EUR)        
Pajamos 21.461 51.791 55.800 66.742
Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) 10.374 28.546 30.060 40.708
Pelnas (nuostoliai)  prieš apmokestinimą 702 -136.004 14.687 24.280
Grynasis pelnas 1.469 -113.408 15.978 20.928
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 9.621 26.491 28.889 40.986
Grynoji finansinė skola 46.479 37.418 111.041 79.700
Investicijos 11.406 25.869 49.497 13.119
Turtas laikotarpio pabaigoje 506.524 373.304 453.353 391.298
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje 350.023 236.615 194.664 202.810
Pelningumo rodikliai (%)        
EBITDA marža 48,34 55,12 53,87 60,99
Pelno (nuostoliai) prieš apmokestinimą marža 3,27 -262,60 26,32 36,38
Grynojo pelno (nuostolių) marža 6,84 -218,97 28,63 31,36
Vidutinė turto grąža (ROA) 0,31 -27,72 4,24 5,31
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE) 0,42 -38,66 7,41 10,53
Panaudoto kapitalo pelningumas (ROCE) 0,25 -49,11 4,55 8,35
Kapitalo struktūros rodikliai (%)        
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas 73,37 69,32 47,19 53,89
Finansinės skolos ir nuosavybės koeficientas 14,91 16,54 70,90 46,18
Skolos koeficientas 26,65 30,67 52,75 46,05
Likvidumo rodikliai (%)        
Bendrasis likvidumo rodiklis 0,99 0,82 1,57 1,35
Skubaus padengimo koeficientas 0,57 0,55 1,49 1,28
Rinkos vertės rodikliai         
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai 88,54 -1,41 13,29 10,65
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, EUR  0,01 -0,64 0,09 0,12
Dividendai už ataskaitinius metus, tenkantys vienai akcijai, EUR  - 0,3251 0,0717 -

*Lentelėje finansiniai rodikliai 2013 m. apima laikotarpį nuo AB „Amber Grid“ įkūrimo 2013-06-25 iki 2013-12-31.

Su nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar“ parengta informacija apie AB „Amber Grid“ galima susipažinti čia. Informacija rengiama vertybinių popierių biržos NASDAQ iniciatyva.

 

 

 

Į viršų