Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Neaudituoti konsoliduoti AB ,,Amber Grid" grupės finansiniai rodikliai 2020 - 2022 m.  1-9 mėn.

Nr.

Finansinis rodiklis

2022 m.          1-9 mėn.

2021 m.          1-9 mėn.

2020 m.          1-9 mėn.

 

2022 VS 2021

1.

Pajamos (tūkst. Eur)

93 683

44 490

38 192

 

110,6%

2.

Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)

81 043

30 877

27 009

 

162,5%

3.

EBITDA (tūkst. Eur)

22 428

22 663

19 456

 

-1,0%

4.

Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur)

12 143

13 343

10 874

 

-9,0%

5.

Grynasis pelnas (tūkst. Eur)

10 599

14 950

13 481

 

-29,1%

6.

Visas turtas (tūkst. Eur)

330 795

307 110

261 737

 

7,7%

7.

Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur)

178 739

169 779

151 314

 

5,3%

8.

Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur)

3 555

37 385

11 845

 

-90,5%

9.

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur)

17 448

22 056

18 761

 

-20,9%

10.

Investicijos (tūkst. Eur)

9 878

37 348

70 281

 

-73,6%

11.

Finansinė skola (tūkst. Eur)

105 915

126 813

101 732

 

-16,5%

12.

EBITDA marža

23,9%

50,9%

50,9%

 

-27,0 p.p.

13.

Pelno prieš apmokestinimą marža

13,0%

30,0%

28,5%

 

-17.0 p.p.

14.

Grynojo pelno marža

11,3%

33,6%

35,3%

 

-22,3 p.p.

15.

Bendrojo likvidumo koef. kartais

0,62

1,16

1,02

 

-46,4%

16.

Nuosavo kapitalo lygis

51,4%

52,1%

55,8%

 

-0,7 p.p.

17.

Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur

0,06

0,08

0,08

 

-29,1%

 
Pateikiami neaudituoti konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą ir įsipareigojimus, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus.
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
 
3. EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos  + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos  + turto nurašymai
6. Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
8. Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
11. Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
15. Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
16. Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
 
 
AB ,,Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros ,,Morningstar" rasite čia.
 
 

 

Neaudituoti konsoliduoti AB ,,Amber Grid" grupės finansiniai rodikliai 2020 - 2022 m.  I pusm.

 
             

Nr.

Finansinis rodiklis

2022 m.          1-6 mėn.

2021 m.          1-6 mėn.

2020 m.          1-6 mėn.

 

2022 VS 2021

1.

Pajamos (tūkst. Eur)

56 497

31 625

24 876

 

78,6%

2.

Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)

47 470

19 830

19 087

 

139,4%

3.

EBITDA (tūkst. Eur)

15 519

17 755

11 408

 

-12,6%

4.

Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur)

8 729

11 647

5 638

 

-25,1%

5.

Grynasis pelnas (tūkst. Eur)

7 470

12 482

7 404

 

-40,2%

6.

Visas turtas (tūkst. Eur)

314 951

295 061

244 720

 

6,7%

7.

Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur)

175 609

167 311

145 244

 

5,0%

8.

Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur)

-8 278

29 698

1 507

 

-127,9%

9.

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur)

14 006

18 036

11 046

 

-22,3%

10.

Investicijos (tūkst. Eur)

3 830

26 164

48 989

 

-85,4%

11.

Finansinė skola (tūkst. Eur)

104 378

120 489

87 007

 

-13,4%

12.

EBITDA marža

27,5%

56,1%

45,9%

 

-28.7 p.p.

13.

Pelno prieš apmokestinimą marža

15,5%

36,8%

22,7%

 

-21.4 p.p.

14.

Grynojo pelno marža

13,2%

39,5%

29,8%

 

-26,2 p.p.

15.

Bendrojo likvidumo koef. kartais

0,46

1,18

0,32

 

-61,4%

16.

Nuosavo kapitalo lygis

54,1%

54,8%

57,5%

 

-0,8 p.p.

17.

Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur

0,04

0,07

0,04

 

-40,2%

Pateikiami neaudituoti konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus.
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
3. EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos  + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos  + turto nurašymai
6. Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
8. Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
11. Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
15. Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
16. Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
 
 
AB ,,Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros ,,Morningstar" rasite ČIA.
 
 

Neaudituoti konsoliduoti AB ,,Amber Grid" grupės finansiniai rodikliai 2020 - 2022 m.  I ketv.

 
             

Nr.

Finansinis rodiklis

2022 m.          1-3 mėn.

2021 m.          1-3 mėn.

2020 m.          1-3 mėn.

 

2022 VS 2021

1.

Pajamos (tūkst. Eur)

29 588

19 190

13 600

 

54,2%

2.

Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)

23 299

9 786

10 450

 

138,1%

3.

EBITDA (tūkst. Eur)

9 508

12 350

5 907

 

-23,0%

4.

Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur)

6 145

9 345

3 070

 

-34,2%

5.

Grynasis pelnas (tūkst. Eur)

5 256

9 054

3 550

 

-41,9%

6.

Visas turtas (tūkst. Eur)

294 680

293 220

232 574

 

0,5%

7.

Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur)

183 296

163 884

141 397

 

11,8%

8.

Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur)

17 560

31 269

3 232

 

-43,8%

9.

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur)

12 529

10 908

6 820

 

14,9%

10.

Investicijos (tūkst. Eur)

2 120

12 518

22 991

 

-83,1%

11.

Finansinė skola (tūkst. Eur)

100 478

121 838

79 575

 

-17,5%

12.

EBITDA marža

32,1%

64,4%

43,4%

 

-32,2 p.p.

13.

Pelno prieš apmokestinimą marža

20,8%

48,7%

22,6%

 

-27,9 p.p.

14.

Grynojo pelno marža

17,8%

47,2%

26,1%

 

-29,4 p.p.

15.

Bendrojo likvidumo koef. kartais

1,30

1,33

0,41

 

-2,3%

16.

Nuosavo kapitalo lygis

60,1%

54,2%

59,1%

 

5,8 p.p.

17.

Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur

0,03

0,05

0,02

 

-41,9%

Pateikiami neaudituoti konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus.

Rodiklių skaičiavimo formulės:
3. EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos  + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos  + turto nurašymai
6. Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
8. Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
11. Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
15. Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
16. Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
 
 
AB ,,Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros ,,Morningstar" rasite čia.
 

Neaudituoti konsoliduoti AB ,,Amber Grid" grupės finansiniai rodikliai 2019 - 2021 m. 

Finansinis rodiklis

2021

    

2020

   

2019

    

2021 vs 2020 

 

Pajamos (tūkst. Eur) 68.595 52.286 55.619 31,2%
Veiklos sąnaudos (tūkst. Eur) 45.381 37.337 40.544 21,5%
EBITDA (tūkst. Eur) 35.372 26.060 25.206 35,7%
Pelnas prieš apmokestinimą (tūkst. Eur) 22.777 14.586 14.734 56,2%
Grynasis pelnas (tūkst. Eur) 23.211 18.170 12.572 27,7%
Visas turtas (tūkst. Eur) 292.108 283.191 216.039 3,1%
Nuosavas kapitalas (tūkst. Eur) 178.040 154.830 136.660 15,0%
Apyvartinis kapitalas (tūkst. Eur) 16.022 23.938 2.266 -33,1%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos (tūkst. Eur) 29.068 24.672 27.216 17,8%
Investicijos (tūkst. Eur) 45.745 91.903 18.019 -50,2%
Finansinė skola (tūkst. Eur) 104.849 119.591 71.809 -12,3%
EBITDA marža  51,6% 49,8% 45,3% 1,7
Pelno prieš apmokestinimą marža  33,2% 27,9% 26,5% 5,3
Grynojo pelno marža  33,8% 34,8% 22,6% -0,9
Bendrojo likvidumo koeficientas kartais 1,11 1,21 0,40 -8,2%
Nuosavo kapitalo lygis 58,7% 52,9% 61,7% 5,7
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,13 0,10 0,07 27,7%
 
 
Pateikiami neaudituoti konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą, iš biržos dalyvių gautas garantijas ir susijusius įsipareigojimus.
 
Rodiklių skaičiavimo formulės:
  • EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos  + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos  + turto nurašymai
  • Visas turtas = Ilgalaikis nematerialus turtas + Ilgalaikis materialus turtas + Trumpalaikis turtas - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai
  • Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas - Pinigai ir pinigų ekvivalentai - Gautinos SGDT lėšos - Biržos dalyvių garantijos ir depozitai - Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai eliminavus finansinius įsipareigojimus finansų institucijoms, naudojimosi teise valdomą turtą, mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Finansinė skola = Ilgalaikės finansinės skolos + Trumpalaikės finansinės skolos + Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
  • Bendrojo likvidumo koeficientas kartais = Trumpalaikis turtas eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus / Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai eliminavus mokėtinas SGDT lėšas ir skolas biržos dalyviams už parduotas dujas
  • Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas / Turto eliminavus gautinas SGDT lėšas ir biržos dalyvių garantijas ir depozitus
Metinius pranešimus galite rasti čia.
 
„Amber Grid" finansinę informaciją, parengtą nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar" rasite čia.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų