Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dėl sutarties su UAB „EPSO-G“

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“  ir patronuojančios valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“, kodas 302826889, buveinė Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 2018 m. liepos 18 d. sudarė sutartį dėl mokestinių nuostolių perdavimo (toliau „Sutartis“).

Sutarties sąlygos numato, kad AB „Amber Grid“ sumokės UAB „EPSO-G“ 15 proc. nuo perimtos mokestinių nuostolių sumos, t. y. 563.000 Eur už 2016 m. ir 430.000 Eur už 2017 metus. Šis sandoris įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės.

 

Į viršų