Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Atsižvelgiant į tai, kad „Amber Grid“ yra pasirengusi ir skelbs 2020 metų audituotas finansines ataskaitas, taikydama vieno elektroninio ataskaitų formato techninius reikalavimus (ESEF; angl. European Single Electronic Format), patikslinamos „Amber Grid“ pranešimo apie akcininkų susirinkimo sušaukimą, 2020 m. audituotos metinės informacijos paskelbimo ir eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų datos. 
 
„Amber Grid“ 2021 metais veiklos rezultatus skelbia šia tvarka:
 
• 2021.02.04 – 2020 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
• 2021.03.31 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir auditorių patvirtintų 2020 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei metinis pranešimas;
• 2021.04.23 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2021.05.05 – 2021 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2021.08.06 – 2021 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
• 2021.11.05 – 2021 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.

 

 

Į viršų