Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

„Amber Grid“ 2023 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:
 
• 2023.02.06 – 2022 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
• 2023.03.17 – auditorių patvirtintų 2022 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas;
• 2023.03.24 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
• 2023.04.20 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2023.05.05 – 2023 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2023.08.08 – 2023 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
• 2023.11.06 – 2023 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.
 
 

 

 

Į viršų