Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis ir pagrindiniai tikslai: užtikrinti ilgalaikį ir patikimą dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojams ir kitiems rinkos dalyviams, įskaitant dujų tranzitą į trečiąsias šalis per Lietuvos Respublikos teritoriją, dujų verslo plėtrą, saugų dujų perdavimo sistemos eksploatavimą bei racionalų Bendrovės turto ir kitų išteklių panaudojimą, gauti pelną siekiant užtikrinti jos akcininkų turtinius interesus.

AB „Amber Grid“ įstatai

Į viršų