Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.

„Amber Grid“ šią veiklą vykdo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., kai įsigaliojo bendrovei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduota laikina gamtinių dujų perdavimo licencija. 2015 m. balandžio 10 d. „Amber Grid“ išduota neterminuota perdavimo veiklos licencija ir bendrovė paskirta perdavimo sistemos operatoriumi.

Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos. Mūsų klientai – stambios (elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės) ir vidutinės Lietuvos verslo įmonės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms teikiame gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Įmonėje dirba darbuotojai, turintys ilgametę dujų sistemos priežiūros praktiką, reikiamas vadybos žinias ir kvalifikaciją.

„Amber Grid“ buvo įkurta 2013 m. birželio 11 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kuriuo, vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą, buvo patvirtintos AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos ir nuspręsta nuo tęsiančios veiklą „Lietuvos dujos“ atskirti gamtinių dujų perdavimo veiklą su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. LR juridinių asmenų registre „Amber Grid“ buvo įregistruota 2013 m. birželio 25 d.

„Amber Grid" priklauso valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei UAB „EPSO-G". Daugiau informacijos apie EPSO-G įmonių grupę skelbiama interneto svetainėje www.epsog.lt, įmonės kodas: 302826889, duomenys apie bendrovę yra kaupiami LR juridinių asmenų registre. Buveinės adresas - Gedimino pr. 20, 01103 Vilnius. 

Bendrovės akcininkų struktūra: UAB „EPSO-G" (Lietuva) valdo 96,58%, smulkieji akcininkai – 3,42% bendrovės akcijų.

„Amber Grid“ yra Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSOG) pilnateisė narė.

„Amber Grid“ valdo 100 proc. UAB GET Baltic įstatinio kapitalo. GET Baltic – bendrovė, turinti gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją, organizuojanti ir vystanti prekybą gamtinių dujų biržoje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Daugiau informacijos apie GET Baltic galima rasti internetiniame puslapyje www.getbaltic.com

„Amber Grid“ vizija

Inovatyvi energetikos bendrovė integruotame Europos dujų tinkle.

  • Inovatyvi – taikanti pažangius metodus ir technologijas. Tai leidžia dirbti greičiau, efektyviau, pasiūlyti naujoves klientams ir partneriams.
  • Integruotas Europos dujų tinklas – kai Baltijos ir Europos dujų rinkos su prieiga prie globalios SGD rinkos yra tarpusavyje sujungtos tiek fizine infrastruktūra, tiek ir gerai veikiančiais rinkos bei pasinaudojimo infrastruktūra modeliais, suteikiančiais galimybę paprastai ir lanksčiai transportuoti ir prekiauti dujomis.

„Amber Grid“ misija

Mes efektyviai ir patikimai vykdome dujų perdavimą, sudarome palankias sąlygas konkurencijai dujų rinkoje ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai.

  • Efektyviai – veiksmingai ir optimizuodami savo veiklos procesus siekiame geriausių rezultatų.
  • Patikimai – saugiai ir be neplanuotų nutraukimų transportuojame klientams dujas.
  • Palankios sąlygos konkurencijai – dirbame, kad pasinaudojimo perdavimo sistema sąlygos ir teikiamos paslaugos būtų lanksčios ir patogios esamiems bei naujiems dujų rinkos žaidėjams ir leistų dujas lengvai gauti iš įvairių šaltinių.  
  • Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra – administruodami žaliųjų dujų kilmės garantijų registrą  ir kitais būdais siekiame dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos bei prekybos plėtros.

„Amber Grid“ vertybės

Strateginėms kryptims įgyvendinti Bendrovė formuoja atitinkamą organizacijos kultūrą, grįstą Bendrovės vertybėmis – profesionalumu, bendradarbiavimu, pažanga. Bendrovės vertybės – Bendrovės elgsenos, veiklos, organizacijos kultūros pamatas.

 

Į viršų