Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“ vadovai ir jų pagrindinės atsakomybės:

Generalinis direktorius Nemunas Biknius 

Veiklos sritis - strateginis valdymas bei efektyvus gamtinių dujų perdavimo veiklos organizavimas.

Pareigų pradžia - 2019 m.

Išsilavinimas: N. Biknius baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgijo Energetikos ir termonižinerijos magistro laipsnį, Danijos Aalborgo universitete baigė Aplinkos vadybos studijas, baigė ISM MBA vadybos studijas.

Profesinė patirtis: N. Biknius ėjo UAB „EPSO-G“ Strategijos ir plėtros direktoriaus, UAB „Baltpool“ valdybos pirmininko, „Litgrid“ AB valdybos nario, UAB „GET Baltic“ valdybos nario bei AB „Lietuvos dujos“ Paslaugų ir plėtros tarnybos direktoriaus ir valdybos nario pareigas.

 

Technikos direktorius Andrius Dagys

Veiklos sritis - patikimo dujų perdavimo sistemos veikimo užtikrinimas, vieningos techninės politikos formavimas, efektyvus strateginių projektų įgyvendinimas.  

Pareigų pradžia - 2013 m. 

Išsilavinimas: A. Dagys baigė Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Statybos inžinerijos studijas.

Profesinė patirtis: A. Dagys ėjo UAB „Tetas“ valdybos nario pareigas, turi gamtinių dujų perdavimo sistemos priežiūros, atnaujinimo ir plėtros procesų organizavimo patirtį.

 

Komercijos direktorius Vytautas Ruolia

Veiklos sritis - gamtinių dujų perdavimo paslaugų pardavimas, kainodara, bendrovės veiklos strategijos formavimas, perdavimo sistemos vystymo investicijų planų ir projektų rengimas, dalyvavimas asocijuotose struktūrose. 

Pareigų pradžia - 2013 m.
 
Išsilavinimas: V. Ruolia baigė Vilniaus Universiteto Europos ekonomines magistro studijas bei Tarptautinės ekonomikos bakalauro studijas. 
 
Profesinė patirtis: V. Ruolia eina UAB GET Baltic valdybos nario pareigas, turi keliolikos metų patirtį dujų versle ir energetikoje įvairiose pozicijose AB „Lietuvos dujos", UAB GET Baltic, UAB „Baltpool", prieš tai dirbo Finansų ministerijoje valstybės piniginių išteklių ir skolos valdymo srityje.
 

 

Finansų direktorius Gytis Fominas

Veiklos sritis - bendrovės finansų politikos formavimas, finansinių rodiklių prognozių ir biudžetų sudarymas, jų vykdymo kontrolė, rezultatų analizės atlikimo užtikrinimas, veiklos finansavimas ir likvidumo palaikymas, pirkimų organizavimas, priežiūra ir kontrolė, rizikų valdymo proceso koordinavimas.

Pareigų pradžia - 2013 m.
 
Išsilavinimas: G. Fominas baigė Vilniaus universiteto Verslo vadybos ir administravimo studijas.
 
Profesinė patirtis: G. Fominas ėjo AB „Lietuvos dujos“ Finansų valdymo skyriaus vadovo pareigas, AB „Amber Grid“ Finansų departamento direktoriaus pareigas, buvo UAB GET Baltic valdybos narys.  
 

 

Teisės ir administravimo direktorė Ingrida Kudabienė

Veiklos sritis – įmonių grupės ir bendrovės korporatyvinio valdymo sistemos įgyvendinimas, bendrovės personalo vadybos, teisės ir biuro administravimo paslaugų valdymas.

Pareigų pradžia - 2020 m.
 
Išsilavinimas: I. Kudabienė baigė Vilniaus universiteto Teisės studijas.
 
Profesinė patirtis: I. Kudabienė dirbo AB Rytų skirstomieji tinklai, AB LESTO, AB „Energijos skirstymo operatorius“ Teisės departamento direktore, UAB Ignitis grupės paslaugų centras Teisės paslaugų centro vadove. 
 
 

Organizacijos pažangos direktorius Tomas Urmanavičius

Veiklos sritis – bendrovės vykdomų projektų valdymas, informacinių technologijų srities funkcijų įgyvendinimas ir strategijos formavimas, veiklos efektyvumo, inovacijų vystymo, duomenų analitikos sritys.
 
Pareigų pradžia - 2020 m.
 
Išsilavinimas: T. Urmanavičius baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos bakalauro studija ir Amsterdamo Vrije Universiteit finansų valdymo magistro studijas.
 
Profesinė patirtis: T. Urmanavičius eina UAB „TETAS“ valdybos pirmininko pareigas, dirbo UAB „EPSO-G“ finansų kontrolės vadovu, UAB „Baltpool" valdybos nariu, ėjo „Energijos tiekimas" UAB finansų ir analizės vadovo pareigas.
 
 
Į viršų