Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Rinkos konsultacija su atsinaujinančių išteklių (biometano) gamintojais 
 
Aktyvus biometano rinkos dalyvių susidomėjimas, siekiant prisijungti prie dujų perdavimo sistemos ir vystyti biometano verslą, paskatino „Amber Grid“ surengti rinkos dalyvių apklausą dėl biometano gamybos įrenginių prijungimo. Apklausoje dalyvavusios įmonės pateikė pasiūlymų dėl priemonių, kurios padėtų spręsti klausimus, šiuo metu apsunkinančius atsinaujinančių išteklių verslo vystymą. 
 
Kviečiame susipažinti su apibendrintais apklausos rezultatais
 
Apklausos rezultatai leis numatyti konkrečias priemones, kuriomis, kiek įmanoma, bus siekiama palengvinti atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos procesą, taip prisidedant prie atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje.
 
 
 
Viešoji konsultacija dėl bendrų rinkos informavimo principų
 
Siekiant suvienodinti informacijos skelbimo principus Baltijos šalių bei Suomijos gamtinių dujų rinkose, regiono perdavimo sistemos operatoriai parengė dokumentą, kuriuo siekiama paaiškinti ir informuoti rinkos dalyvius apie perdavimo sistemos operatorių taikomus dabartinius bei numatomus informacijos skelbimo principus. 
 
Viešosios konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių grįžtamąjį ryšį dėl perdavimo sistemos operatorių Baltijos šalyse ir Suomijoje taikomų informacijos skelbimo, skaidrumo principų.
 
Dokumente numatyta:
 
1. Rinkos skaidrumo ir viešai neatskleistos informacijos skelbimas
  • Nurodytos skelbiamos informacijos nuorodos (Priedas Nr. 1)
2. Pajėgumų skaičiavimo metodologijos derinimas
  • Apibrėžti pagrindiniai pajėgumų skaičiavimo principai
  • Nustatytas pajėgumų skaičiavimo tvarkaraštis/kalendorius
3. Pajėgumų skaičiavimo ir derinimo laikotarpis
  • Numatytas laikas bei aplinkybės, kada perdavimo sistemos operatoriai turi derinti skelbiamą informaciją apie pajėgumus
4. Bendra pozicija dėl duomenų skelbimo vadovaujantis REMIT ((EC) No 1227/2011) bei Transparency reporting ((EC) No 715/2009) reglamentais
  • Numatyti kiti skelbiami duomenys ir jų skelbimo procedūros:
a) Definicijos, naudojamos skelbiant informaciją
b) Informacija apie netiesioginio perdavimo pajėgumų paskirstymo būdu paskirstytus pajėgumus
c) Virtualūs pajėgumai tarpvalstybiniuose taškuose
d) Informacija apie remonto planų koordinavimą ir skelbimą
  • UMM ir kt. viešai neatskleistos informacijos skelbimas
 
Tikimasi, kad ši viešoji konsultacija leis nustatyti tinkamas, rinkos dalyvių lūkesčius atliepiančias gerąsias praktikas apie informacijos skelbimą Baltijos šalių bei Suomijos regione. Atitinkamai įvertinus viešosios konsultacijos rezultatus, perdavimo sistemos operatoriai koreguos naudojimosi perdavimo Sistema taisykles, peržiūrės tarpusavio sutartis. Viešoji konsultacija yra paskelbta visų Baltijos šalių operatorių tinklalapiuose ir truks iki 2021 m. rugsėjo 6 d. Pasiūlymai ir komentarai laukiami toliau nurodytais kontaktais:  
 
AmberGrid: 
 
Conexus Baltic Grid:
 
GasGrid Finland:
 
Elering:
 
 
 

 

Į viršų