Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Rinkos konsultacija su atsinaujinančių išteklių (biometano) gamintojais 
 
Aktyvus biometano rinkos dalyvių susidomėjimas, siekiant prisijungti prie dujų perdavimo sistemos ir vystyti biometano verslą, paskatino „Amber Grid“ surengti rinkos dalyvių apklausą dėl biometano gamybos įrenginių prijungimo. Apklausoje dalyvavusios įmonės pateikė pasiūlymų dėl priemonių, kurios padėtų spręsti klausimus, šiuo metu apsunkinančius atsinaujinančių išteklių verslo vystymą. 
 
Kviečiame susipažinti su apibendrintais apklausos rezultatais
 
Apklausos rezultatai leis numatyti konkrečias priemones, kuriomis, kiek įmanoma, bus siekiama palengvinti atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos procesą, taip prisidedant prie atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje.
 
 
Rinkos konsultacija dėl Jungties susitarimo tarp „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ 
 
Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM S.A.“ planuoja pasirašyti „Santakos” Jungties susitarimą. „Santakos“ taškas sujungs Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo sistemas, įrengus naują tarptautinį dujotiekį. 
 
Pagal 2015 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2015/703, nustatantį sąveikos ir keitimosi duomenimis taisyklių tinklo kodeksą, abu operatoriai kviečia sistemos naudotojus teikti komentarus dėl siūlomos sutarties dalių:
 
1) kiekių paraiškų derinimo taisyklių,
2) dujų kiekių priskyrimo taisyklių,
3) komunikacijos ekstremalių įvykių atveju.
 
„Santakos“ sujungimo taške kiekio paraiškų derinimo procedūra bus taikoma valandiniams dujų kiekiams.
 
Visi rinkos dalyviai kviečiami pateikti savo pastabas ir klausimus el. paštu: consultation@ambergrid.lt ir instrukcja@gaz-system.pl. Konsultacija vyks nuo 2021 m. balandžio 27 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
Po konsultacijos operatoriai įvertins gautus atsakymus bei komentarus, sudarydami minėtą Jungties susitarimą.
 
 
 
 
 
 

 

Į viršų