Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Vyko 2017-05-26 - 201-06-09. Pastabų negauta

AB „Amber Grid“ parengė ir viešajai konsultacijai skelbia Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros planą.

Dešimtmečiame plane numatytos dujų perdavimo sistemos plėtros investicijos, kuriomis siekiama Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginių gamtinių dujų sektoriaus tikslų – užtikrinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, skatinti konkurencingumą, integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką, bei plėtoti bendrą Baltijos šalių regioninę dujų rinką.

2017–2026 m. tinklo plėtros plane numatyta įgyvendinti šiuos strateginius dujų infrastruktūros projektus:
• iki 2021 metų pabaigos kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi numatoma pastatyti dujotiekių jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos. Šio projekto tikslas – integruoti Baltijos šalių dujų rinkas į bendrą Europos dujų rinką, diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir padidinti dujų tiekimo saugumą,
• kartu su Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi planuojama įgyvendinti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajėgumų padidinimo projektą. Šiuo projektu siekiama sudaryti prielaidas didesnei Baltijos šalių dujų rinkų integracijai, užtikrinti gamtinių dujų sistemos darbo saugumą ir patikimumą. Projekto įgyvendinimui reikalingos lėšos ir įgyvendinimo terminai paaiškės 2018 m. atlikus projekto įgyvendinimo galimybių studiją.

Šalia strateginių infrastruktūros projektų, plėtros plane numatytos ir perdavimo sistemos plėtros, atstatymo bei modernizavimo investicijos, leisiančios užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, patikimumą, esamų perdavimo sistemos pajėgumų pakankamumą.

Pasibaigus viešajai konsultacijai dėl plėtros plano projekto, gauti suinteresuotų asmenų pasiūlymai ir pastabos bus įvertinti, ir patikslintas plėtros planas bus pateiktas derinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame iki 2017 m. birželio mėn. 9 d. adresu info@ambergrid.lt arba Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.

AB „Amber Grid“ parengtas 2017–2026 m. tinklo plėtros planas paskelbtas bendrovės interneto puslapyje www.ambergrid.lt.

Į viršų