Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 metų kainų

2019 m. kovo 5 d. Lietuvos nacionalinė reguliavimo institucija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) – paskelbė viešajai konsultacijai dokumentą dėl Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodikos. Konsultacija vyksta vadovaujantis 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (toliau – TAR NC), 26 straipsniu (Periodinė konsultacija, apimanti referencinės kainos metodiką, kainas ir jų išvedimą ir privaloma bent kartą per 5 metus) bei 28 straipsniu (Konsultacijos dėl nuolaidų, daugiklių ir sezoninių koeficientų).

Atsižvelgiant į naujausius regioninius pokyčius (gretimos „FINESTLAT“ kainų zonos, kurią sudaro Suomija, Estija ir Latvija, sukūrimą ir Lietuvos strateginius tikslus integruotis į regioninę rinką), konsultacijos apimtyje pateikiami 2 alternatyvūs preliminarių kainų pasiūlymai 2020 metams:

1 SCENARIJUS

įleidimo ir išleidimo zona – tik Lietuva, nacionalinis scenarijus.

2 SCENARIJUS

harmonizuotas su Baltijos šalių rinka pagal Lietuvos pasiūlymą kitoms regiono šalims, t. y. Lietuvos perdavimo kainos pritaikytos integracijai į regioninę rinką (skirtumai nuo nacionalinio scenarijaus: (1) kainos įleidimo taškuose prilyginamos „FINESTLAT“ zonoje taikomoms kainoms, išskyrus Klaipėdos SGD terminalo įleidimo tašką, kuriame papildomai taikoma 75 proc. nuolaida; (2) Kiemėnų įleidimo ir išleidimo taške nustatoma nulinė kaina tiek iš Lietuvos, tiek iš „FINESTLAT“ pusės ir, atitinkamai, taikant kainos perskaičiavimą Lietuvos vidiniame išleidimo taške).

Konsultacijos, vykusios nuo 2019 m. kovo 5 d. iki 2019 m. gegužės 6 d., dokumentas, perdavimo kainų skaičiavimo modeliai, viešosios konsultacijos metu gautos pastabos ir pastabų vertinimas (anglų kalba) yra skelbiami čia.

Galutinis sprendimas dėl konkrečių kainų bus priimtas VKEKK, įvertinus ir gautinas pastabas ir pasiūlymus iš Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER).

ACER nuomonė dėl viešosios konsultacijos pateikiama čia.

Į viršų