Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

Dujų perdavimo sistemų operatoriai AB „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM SA“ atlieka rinkos tyrimą, kuriuo siekia išsiaiškinti rinkos poreikį perdavimo paslaugoms naujiems Lenkijos – Lietuvos dujų jungties (GIPL) pajėgumams. 
 
Lenkijos ir Lietuvos PSO, t. y. dujų perdavimo sistemų operatoriai AB „Amber Grid“ ir „GAZ-SYSTEM SA“ mano, kad GIPL projektas, be akivaizdžios tiekimo saugumo užtikrinimo funkcijos, turi didelį komercinį potencialą ir gali suteikti didelę ekonominę naudą rinkos dalyviams. Tai skatins konkurencingos energijos rinkos plėtrą regione bei prisidės prie regioninės dujų rinkos integracijos. Atsižvelgdami į vertę, kurią GIPL gali atnešti šio regiono dujų rinkoms, abu perdavimo sistemos operatoriai mato būtinybę ištirti galimybes, kurios galėtų padidinti komercinį GIPL naudojimą ir maksimaliai padidintų jungties teigiamą ekonominį poveikį. 
 
Planuojama, kad dujų perdavimas GIPL jungtimi bus pradėtas 2022 metais, taikant standartinius pajėgumų paskirstymo mechanizmus. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemų operatoriai siekia ištirti rinkos dalyviams taikomų taisyklių efektyvumo padidinimo galimybes ateinančiais laikotarpiais. Galimi tarifų ar pajėgumų paskirstymo modelio pakeitimai, jei būtų taikomi, galėtų būti pradėti įgyvendinti jau nuo 2023 metų. Rinkos apklausos tyrimo laikotarpis prasideda 2022/2023 dujų metais ir apima 15 iš eilės einančių dujų metų.
 
Tiek „Amber Grid“, tiek „GAZ-SYSTEM“ šio tyrimo metu siekia geriau suprasti pagrindinius veiksnius, leisiančius sukurti optimalias prieigos prie GIPL sujungimo taško sąlygas abiem srauto kryptimis bei sukurti pridėtinę vertė mūsų klientams. Visų pirma, perdavimo sistemų operatoriai nori sutelkti dėmesį į GIPL jungties taško kainodarą ir į pajėgumų paskirstymo metodus. Rinkos tyrimas taip pat leis įvertinti naujų pajėgumų paklausą Lenkijos ir Lietuvos perdavimo sistemose, kurie bus sukurti pastačius GIPL, t. y. 274 000 Nm3/h (2.4 bcm/y) iš Lenkijos į Lietuvą ir 217 000 Nm3/h of (1.9 bcm/y) iš Lietuvos į Lenkiją, taikant įvairius kainų scenarijus.
 
Abu perdavimo sistemos operatoriai neįpareigojantį rinkos tyrimą, skirtą vystyti paslaugas naujai sukurtiems perdavimo pajėgumams, kurie bus prieinami įgyvendinus GIPL projektą ir sukūrus fizinį jungties tašką ant Lenkijos ir Lietuvos sienos (Lenkijos - Lietuvos įleidimo / išleidimo taškas abiem dujų srauto kryptimis), pradės 2020 m. lapkričio 4 dieną. 
 
Dalyviai, norintys dalyvauti rinkos tyrime, iki 2020 m. gruodžio 7 d. turi užpildyti ir pateikti klausimyną anglų kalba kiekvienam perdavimo sistemos operatoriui el. pašto adresais: badanierynku@gaz-system.pl ir consultation@ambergrid.lt.
 
2020 m. lapkričio 25 d. perdavimo sistemos operatoriai surengs virtualų seminarą apklausos dalyviams. Kvietimas į šį seminarą bus paskelbtas atskirai artimiausiu laiku. 
 
Daugiau informacijos pateikiama žemiau, Dokumentų skiltyje.  
 
Informuojame, kad siekiant aiškumo, Taisyklių pirmos dalies trečios pastraipos pirmas sakinys buvo patikslintas, t.y. tekstas „Pagal atliekamų darbų eigą, dujų perdavimas per GIPL jungties tašką numatomas 2022/2023 dujų metais“ buvo pakeistas į „Pagal atliekamų darbų eigą, dujų perdavimas per GIPL jungties tašką numatomas 2022 kalendoriniais metais taikant standartines pajėgumų paskirstymo taisykles. Tačiau bendrai rinkos apklausos laikotarpis prasideda 2022/2023 dujų metais ir apima 15 iš eilės einančių dujų metų.“.
 
Į viršų