Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2023-02-01

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -1.011.607
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh 2.647.315

*Duomenys preliminarūs

Į viršų