Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2022-05-20

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh 54.546.753
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -13.536.692

*Duomenys preliminarūs

Į viršų