Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2020-11-30

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -13.245.965
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -9.411.344

*Duomenys preliminarūs

Į viršų