Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2019-09-19

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -13.813.777
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -13.734.777

*Duomenys preliminarūs

Į viršų