Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2021-03-01

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -6.770.400
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -15.255.552

*Duomenys preliminarūs

Į viršų