Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2022-10-06

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh 3.142.047
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh -5.679.627

*Duomenys preliminarūs

Į viršų