Perdavimo sistemos naudotojų disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje ir disbalanso prognozė balansavimo laikotarpio pabaigoje.

Balansavimo laikotarpis

2019-07-21

*Disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pradžioje, kWh -7.516.679
Prognozuojama disbalanso būklė balansavimo laikotarpio pabaigoje, kWh 0

*Duomenys preliminarūs

Į viršų