Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

Investicijų projektas „Dujų chromatografų, deguonies kiekio dujose analizatorių ir dujų drėgmės analizatorių su lazeriniu keitikliu įrengimas“

(Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-01-0002)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – užtikrinti tikslią ir kokybišką perduotų gamtinių dujų apskaitą Lietuvos perdavimo sistemos naudotojams, esant diversifikuotam gamtinių dujų tiekimui.

Projekto apimtis

Projektas yra skirtas įrengti pažangią gamtinių dujų matavimo ir kokybės nustatymo įrangą (chromatografus, sieros junginių sensorius, deguonies sensorius, lazerinį rasos taško matuoklį), kad perdavimo bei skirstymo sistemų naudotojai gautų kuo tikslesnę informaciją apie dujų kokybę ir energetinę vertę.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. I ketv. – 2018 m. II ketv.

Projekto finansavimas

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 529.650,00 EUR.

Projektas įgyvendintas.

                                                                                                       

Į viršų