Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

Investicijų projektas „ Dujų kompresorių stočių valdymo modernizavimas ir duomenų centro įrengimas“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0013)

Projekto tikslas
 
Projekto „Dujų kompresorių stočių valdymo modernizavimas ir duomenų centro įrengimas“ tikslas – modernizuoti dujų kompresorių stočių valdymo sistemą, pasitelkus šiuolaikinę programinę ir techninę įrangą, įdiegti rezervinį duomenų centrą ir užtikrinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą visos Lietuvos gyventojams. 
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. IV ketv. – 2023 m. II ketv.
 
Projekto apimtis
 
Projekto įgyvendinimo metu siekiama įrengti automatinio gaisro gesinimo sistemą, apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistemą, modernizuoti Jauniūnų dujų kompresorių stoties valdymo sistemos rezervinio elektros maitinimo sistemą, įrengti nutolusį rezervinį duomenų centrą, t.y. visus būtinus atlikti darbus.
 
Projekto finansavimas
 
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
 
Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos (tinkamos finansuoti ES fondo lėšomis) 1.119.381,62 EUR.
 
Į viršų