Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 

Investicijų projektas „Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas (II)“ (Projekto kodas: 06.3.1-LVPA-V-104-02-0010)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. III ketv. – 2023 m. II ketv.
 
Projekto tikslas
 
Projekto tikslas - modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą pietinėje, pietvakarinėje, pietrytinėje, šiaurinėje, centrinėje Lietuvos dalyse – Alytaus raj., Birštono sav., Kauno raj., Panevėžio raj., Pasvalio raj., Prienų raj., Trakų raj., Vilkaviškio raj., Vilniaus miesto, Vilniaus raj. esančiose teritorijose.
 
Projekto apimtis
 
Projekto metu bus pakeisti susidėvėję ir toliau netinkami eksploatuoti 22 čiaupų mazgai, papildomai 29 čiaupų mazguose įrengiant operatyvią technologinio valdymo sistemą, kuri leis užtikrinti čiaupų mazgų valdymą nuotoliniu būdu bei demontuoti 2 čiaupų mazgai. Įgyvendinus projektą, nuotoliniu būdu valdomų čiaupų dalis visoje perdavimo sistemoje sudarys daugiau nei 60 proc.
 
Projekto finansavimas
 
Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
 
Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 % ЕS finansinė parama, numatomos projekto investicijos -  4.393.500,00 EUR.
 
 
 
 
Į viršų