Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

05 2021.05
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatai
AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
 
23 2021.04
„Amber Grid“ 2020 m. metinė informacija

AB „Amber Grid" skelbia metinę 2020 m. informaciją.

23 2021.04
Eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2021 m. balandžio 23 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai.
 
31 2021.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

31 2021.03
AB „Amber Grid“ skelbia 2020 m. audituotas konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir pelno paskirstymo projektą

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąjį metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. bei 2020 m. pelno paskirstymo projektą.

1 2 3 4 5
Į viršų