Apie mus

24 2019.09
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

AB „Amber Grid“ Valdyba 2019 m. rugsėjo 23 d. patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. sausio 1 d. AB „Amber Grid“ Valdybos patvirtintos kainos pateiktos suderinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

 

28 2019.08
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Skelbiame „Amber Grid“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. rugpjūčio 28 d., priimtus sprendimus.

07 2019.08
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. I pusmečio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2019 m. I pusmečio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

06 2019.08
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2019 m. rugpjūčio 6 d. priėmė sprendimą 2019 m. rugpjūčio 28 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

29 2019.07
„Amber Grid“ gavo išvadą dėl galimo sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) informuoja, kad 2019 m. liepos 29 d. gavo Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvadą dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams.

 

 

1 2 3 4 5
Į viršų