Apie mus

  2019 m. I pusm. 2018 m. I pusm. 2017 m. I pusm.*
Finansiniai rezultatai (tūkst. Eur)**      
Pajamos  25.965 27.566 32.747
EBITDA*** 11.352 13.974 20.428
Pelnas prieš apmokestinimą 6.127 7.475 12.932
Grynasis pelnas 5.052 6.538 10.963
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 5.548 17.835 19.392
Investicijos 8.815 5.832 1.630
Finansinė skola 80.329 82.117 81.220
Pelningumo rodikliai (%)      
EBITDA marža 43,72 50,70 62,38
Pelno prieš apmokestinimą marža 23,60 27,12 39,49
Grynojo pelno marža 19,46 23,72 33,48
Vidutinė turto grąža (ROA) 2,23 2,50 3,63
Vidutinė nuosavybės grąža (ROE) 3,85 3,95 5,53
Likvidumo rodikliai 2019 06 30 2018 06 30 2017 06 30
Bendrasis likvidumo rodiklis 0,41 0,34 0,52
Skubaus padengimo koeficientas 0,34 0,29 0,43
Kapitalo struktūros rodikliai (%) 2019 06 30 2018 06 30 2017 06 30
Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas 59,15 61,86 67,04
Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas 61,29 51,78 42,06
Rinkos vertės rodikliai 2019 06 30 2018 06 30 2017 06 30
Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai 38,49 39,56 21,15
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,03 0,04 0,06

*Sudaryta palyginamumo tikslais

**Pateikiami konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą ar įsipareigojimus.

***Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos  + turto nurašymai.

Su nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar“ parengta informacija apie AB „Amber Grid“ galima susipažinti čia. Informacija rengiama vertybinių popierių biržos NASDAQ iniciatyva.

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų