Apie mus

  2019 m. 1-9 mėn. 2018 m. 1-9 mėn. 2017 m. 1-9 mėn.* 2019 m. vs 2018 m.
Finansinis rodiklis (tūkst. Eur)**        
Pajamos  38 650 39 126 46 764 -1%
Veiklos sąnaudos 29 063 30 343 29 716 -4%
EBITDA*** 17 205 18 300 27 943 -6%
Pelnas prieš apmokestinimą 9 324 8 545 16 811 9%
Grynasis pelnas 7 765 7 696 14 259 1%
Visas turtas 220 252 228 671 297 597 -4%
Nuosavas kapitalas 133 781 131 242 196 141 2%
Apyvartinis kapitalas 4 965 4 400 3 404 13%
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 20 698 19 968 23 795 4%
Investicijos 14 068 11 309 3 319 24%
Finansinė skola 77 963 80 124 77 222 -3%
EBITDA marža 44,5 46,8 59,8 -2,3%
Pelno prieš apmokestinimą marža 24,1 21,8 35,9 2,3%
Grynojo pelno marža 20,1 19,7 30,5 0,4%
Bendrojo likvidumo koeficientas 0,4 0,6 0,8 -24%
Nuosavo kapitalo lygis 60 56 63 3,5%
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,04 0,04 0,08 1%

*Sudaryta palyginamumo tikslais

**Pateikiami konsoliduoti grupės finansiniai rodikliai, apskaičiuoti eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą ar įsipareigojimus.

***Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos  + turto nurašymai.

Su nepriklausomos investicijų analitikos agentūros „Morningstar“ parengta informacija apie AB „Amber Grid“ galima susipažinti čia. Informacija rengiama vertybinių popierių biržos NASDAQ iniciatyva.

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų