duju rinka | Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Perdavimo sistema

 
Išsamią informaciją apie gamtinių dujų rinką galite rasite Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos puslapyje.
 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos dujų perdavimo sistemos operatoriai „Amber Grid“, „Conexus Baltic Grid“, „Elering“ ir „Gasgrid Finland“, tęsdami tarpusavio bendradarbiavimą, 2021 m. rengia seminarų ciklą, skirtą Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkų integracijai. Jų metu rinkos dalyviai supažindinami su naujausia ir aktualiausia informacija, susijusia su regioninės dujų rinkos plėtros įgyvendinimu. Planuojama organizuoti mažiausiai tris bendrus regioninės dujų rinkos plėtros nuotolinius seminarus.
 
Pirmasis internetinis seminaras įvyko 2021 m. vasario 18 d. Jo metu rinkos dalyviai buvo supažindinti su 2020 m. pabaigoje vykusios regioninės dujų rinkos plėtros apklausos rezultatais, rinkos dalyvių pateiktais siūlymais ir rekomendacijomis dėl tolimesnės rinkų integracijos prioritetų. 
 
Renginio metu perdavimo sistemos operatoriai pristatė bendras regioninės veiklos plano gaires, siekiant užtikrinti rinkos harmonizavimą ir skaidrumą. 
 
2021 vasario 18 d. internetinio seminaro prezentaciją galite rasti čia, o vaizdo įrašą - čia.
 
Daugiau informacijos, susijusios su regioninės dujų rinkos plėtros įgyvendinimu galima rasti čia.

 

 
2021 m. rugpjūčio 23 d. įvyko antrasis internetinis seminaras, kurio metu buvo aptartos regioninės dujų rinkos plėtros galimybės. Jo metu rinkos dalyviai buvo supažindinti su regioninės dujų rinkos plėtros įgyvendinimu, pristatyti informacijos pateikimo gerinimo principai bei atnaujinta informacija apie regioninius infrastruktūrinius projektus.   
 
2021 m. rugpjūčio 23 d. internetinio seminaro prezentaciją galimą rasti čia
 

 

2022 m. kovo 29 d. Estijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos perdavimo sistemų operatoriai surengė regioninės dujų rinkos internetinį seminarą, skirtą 2021 m. pasiektiems rezultatams ir tolimesnei plėtrai pristatyti.
 
2022 m. kovo 29 d.  internetinio seminaro prezentaciją galimą rasti čia.
Į viršų