Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

„Amber Grid“ 2022 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:
 
2022.02.04 – 2021 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
2022.03.18 – auditorių patvirtintų 2021 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas;
2022.03.25 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
2022.04.20 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
2022.05.05 – 2022 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
2022.08.04 – 2022 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
2022.11.04 – 2022 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.
 
 

 

 

Į viršų