Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2017 m. sausio 1 d.

1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos:

1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos – vienanarės įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės – kituose išleidimo taškuose:

Kainos, Eur (be PVM) Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Vidiniame išleidimo taške4 Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS5
Grupei iki
10,4 TWh6
Grupei virš
10,4 TWh7
Užsakomi pajėgumai* 31,74 31,74 20,03 212,01 67,81 36,02 37,44
Vartojimo pajėgumai** - - - 63,17 - -
Kiekis*** - - - 1,09 0,21 0,00 0,08

* Kaina už užsakomus metinius pajėgumus (MWh / parą / metus)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)

1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos – vienanarės įleidimo taškuose, trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės – kituose išleidimo taškuose:

1.2.1. Ketvirčio perdavimo paslaugų kainos:

Kainos, Eur (be PVM) Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Vidiniame išleidimo taške4 Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS5
Grupei iki
10,4 TWh6
Grupei virš
10,4 TWh7
Užsakomi pajėgumai* 1 ketv. 30,15 30,15 19,03 201,41 201,41 34,22 35,57
2 ketv. 11,11 11,11 7,01 74,20 74,20 12,61 13,10
3 ketv. 9,52 9,52 6,01 63,60 63,60 10,81 11,23
4 ketv. 17,46 17,46 11,02 116,61 116,61 19,81 20,59
Vartojimo pajėgumai** - - - 63,17 - -
Kiekis*** - - - 1,09 0,21 0,00 0,08

* Kaina už užsakomus ketvirčio pajėgumus (MWh / parą / ketvirtį)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)

1.2.2. Mėnesio perdavimo paslaugų kainos:

Kainos be PVM Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Vidiniame išleidimo taške4 Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS5
Grupei iki
10,4 TWh6
Grupei virš
10,4 TWh7
Užsakomi pajėgumai* Sausis 11,11 11,11 7,01 74,20 74,20 12,61 13,10
Vasaris 11,11 11,11 7,01 74,20 74,20 12,61 13,10
Kovas 7,94 7,94 5,01 53,00 53,00 9,01 9,36
Balandis 6,35 6,35 4,01 42,40 42,40 7,20 7,49
Gegužė 4,13 4,13 2,60 27,56 27,56 4,68 4,87
Birželis 4,13 4,13 2,60 27,56 27,56 4,68 4,87
Liepa 4,13 4,13 2,60 27,56 27,56 4,68 4,87
Rugpjūtis 4,13 4,13 2,60 27,56 27,56 4,68 4,87
Rugsėjis 4,13 4,13 2,60 27,56 27,56 4,68 4,87
Spalis 6,35 6,35 4,01 42,40 42,40 7,20 7,49
Lapkritis 6,35 6,35 4,01 42,40 42,40 7,20 7,49
Gruodis 9,52 9,52 6,01 63,60 63,60 10,81 11,23
Vartojimo pajėgumai** - - - 63,17 - -
Kiekis*** - - - 1,09 0,21 0,00 0,08

* Kaina už užsakomus mėnesio pajėgumus (MWh / parą / mėnesį)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)

1.2.3. Paros / einamosios paros perdavimo paslaugų kainos:

Kainos be PVM Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Vidiniame išleidimo taške4 Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS5
Grupei iki
10,4 TWh6
Grupei virš
10,4 TWh7
Užsakomi pajėgumai* Sausis 0,56 0,56 0,35 3,71 3,71 0,63 0,66
Vasaris 0,56 0,56 0,35 3,71 3,71 0,63 0,66
Kovas 0,40 0,40 0,25 2,65 2,65 0,45 0,47
Balandis 0,32 0,32 0,20 2,12 2,12 0,36 0,37
Gegužė 0,21 0,21 0,13 1,38 1,38 0,23 0,24
Birželis 0,21 0,21 0,13 1,38 1,38 0,23 0,24
Liepa 0,21 0,21 0,13 1,38 1,38 0,23 0,24
Rugpjūtis 0,21 0,21 0,13 1,38 1,38 0,23 0,24
Rugsėjis 0,21 0,21 0,13 1,38 1,38 0,23 0,24
Spalis 0,32 0,32 0,20 2,12 2,12 0,36 0,37
Lapkritis 0,32 0,32 0,20 2,12 2,12 0,36 0,37
Gruodis 0,48 0,48 0,30 3,18 3,18 0,54 0,56
Vartojimo pajėgumai** - - - 63,17 - -
Kiekis** - - - 1,09 0,21 0,00 0,08

* Kaina už užsakomus paros / einamosios paros pajėgumus (MWh / parą) atitinkamą mėnesį
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)

2. Pertaukiamųjų perdavimo paslaugų kainos:

Vienanarės įleidimo taškuose, trinarės vidiniame išleidimo taške ir dvinarės kituose išleidimo taškuose gamtinių dujų pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos:

  • kaina už užsakomus pajėgumus (pastoviosios kainos dalies 1-oji dedamoji): pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų kaina konkrečiame įleidimo ar išleidimo taške sudaro 90 proc. atitinkamo nuolatinių pajėgumų produkto (ilgalaikių, ketvirčio, mėnesio, paros / einamosios paros pajėgumų) tame taške kainos;
  • kaina už vartojimo pajėgumus (pastoviosios kainos dalies 2-oji dedamoji) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už vartojimo pajėgumus;
  • kaina už perduodamą dujų kiekį (kintamoji kainos dalis) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už perduodamą dujų kiekį.

1 Lietuvos bei Baltarusijos perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Kotlovkos dujų apskaitos stotis (toliau – DAS)).
2 Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Kiemėnų DAS).
3 Perdavimo sistemos sujungimo su suskystintų gamtinių dujų terminalo sistema taške (dujų apskaitos vieta – Klaipėdos DAS).
4 Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškuose su Lietuvos dujų skirstymo sistemomis ir Lietuvos vartotojų sistemomis, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie perdavimo sistemos, atitinkančiuose vieną išleidimo tašką (vidinį išleidimo tašką) visiems Lietuvos perdavimo sistemos naudotojams.
5 Lietuvos bei Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Šakių DAS).
6 Kainos sistemos naudotojų, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojančių iki 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį dujų kiekį (Q) (imtinai), grupei (Q 
<= 10,4 TWh).
7 Kainos sistemos naudotojų, per metus per vidinį išleidimo tašką transportuojančių daugiau kaip 10,4 teravatvalandžių (TWh) atitinkantį dujų kiekį (Q), grupei (Q > 10,4 TWh).

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas nuo 2017 m. sausio 1 d., patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2016 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-370, galite atsisiųsti iš čia:

Saugumo dedamoji – gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji, pridedama prie gamtinių dujų perdavimo kainos:

Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme (5 straipsnyje 2 dalyje) numatyta, kad lėšoms, skirtoms suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas), jo infrastruktūros ir jungties įrengimo ir visoms pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms bei SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingo minimalaus kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti, surinkti taikoma taip vadinama saugumo dedamoji, susijusi su gamtinių dujų tiekimo saugumu ir pridedama prie gamtinių dujų perdavimo kainos. Saugumo dedamosios dydį metams nustato Komisija.  

Komisijos 2017 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. O3E-145 nustatyta saugumo dedamoji – 454,25 Eur / MWh / parą / metus (be PVM), taikoma nuo 2017 m. liepos 1 d.

Komisijos nutarimą galite atsisiųsti iš čia: nutarimas Nr. O3-369.

Kainų diferencijavimas

Perdavimo paslaugų kainos yra diferencijuojamos remiantis AB „Amber Grid“ perdavimo paslaugų kainų nustatymo metodikoje nustatytais principais (AB „Amber Grid“ perdavimo paslaugų kainų nustatymo metodika.pdf).

Į viršų