Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Paslaugos

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2022 m. sausio 1 d.

1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos:

1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos – vienanarės įleidimo taškuose, trinarės – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės – kituose išleidimo taškuose:

Kainos, Eur (be PVM) Įleidimo taškuose Išleidimo taškuoses  
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Santakos
DAS7
****
Vidinis taškas4 Vidinis taškas -
Achema5
Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS6
Santakos
DAS7
****
Užsakomi pajėgumai* 142,77 142,77 35,69 0,000391 57,89 57,89 149,59 32,76 0,000410
Vartojimo pajėgumai** - - - - 53,96 8,46 - - -
Kiekis*** - - - - 0,09

* Kaina už užsakomus metinius pajėgumus (MWh / parą / metus)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
**** Užsakomų pajėgumų kaina pateikta už valandą (kWh/h) už h

1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos – vienanarės įleidimo taškuose, trinarės – vidiniuose išleidimo taškuose, dvinarės – kituose išleidimo taškuose:

1.2.1. Ketvirčio perdavimo paslaugų kainos:

Kainos, Eur (be PVM) Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Santakos
DAS7
****
Vidinis taškas4 Vidinis taškas -
Achema5
Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS6
Santakos
DAS7
****
Užsakomi pajėgumai* 1 ketv. 38,72 38,72 9,68 0,000430 27,30 27,30 40,57 15,45 0,000451
2 ketv. 39,15 39,15 9,79 0,000430 11,55 11,55 41,02 6,53 0,000451
3 ketv. 39,58 39,58 9,90 0,000430 8,94 8,94 41,48 5,06 0,000451
4 ketv. 39,58 39,58 9,90 0,000430 24,44 24,44 41,48 13,83 0,000451
Vartojimo pajėgumai** - - - - 53,96 8,46 - - -
Kiekis*** - - - - 0,09

* Kaina už užsakomus ketvirčio pajėgumus (MWh / parą / ketvirtį)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
**** Užsakomų ketvirčio pajėgumų kaina pateikta už valandą (kWh/h) už h

1.2.2. Mėnesio perdavimo paslaugų kainos:

Kainos, Eur (be PVM) Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Santakos
DAS7
****
Vidinis taškas4 Vidinis taškas -
Achema5
Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS6
Santakos
DAS7
****
Užsakomi pajėgumai* Sausis 15,16 15,16 3,79 0,000489 13,42 13,42 15,88 7,60 0,000512
Vasaris 13,69 13,69 3,42 0,000489 9,13 9,13 14,34 5,16 0,000512
Kovas 15,16 15,16 3,79 0,000489 10,40 10,40 15,88 5,88 0,000512
Balandis 14,67 14,67 3,67 0,000489 5,78 5,78 15,37 3,27 0,000512
Gegužė 15,16 15,16 3,79 0,000489 4,50 4,50 15,88 2,55 0,000512
Birželis 14,67 14,67 3,67 0,000489 3,50 3,50 15,37 1,98 0,000512
Liepa 15,16 15,16 3,79 0,000489 2,88 2,88 15,88 1,63 0,000512
Rugpjūtis 15,16 15,16 3,79 0,000489 3,39 3,39 15,88 1,92 0,000512
Rugsėjis 14,67 14,67 3,67 0,000489 4,43 4,43 15,37 2,50 0,000512
Spalis 15,16 15,16 3,79 0,000489 7,89 7,89 15,88 4,47 0,000512
Lapkritis 14,67 14,67 3,67 0,000489 9,64 9,64 15,37 5,45 0,000512
Gruodis 15,16 15,16 3,79 0,000489 11,80 11,80 15,88 6,68 0,000512
Vartojimo pajėgumai** - - - - 53,96 8,46 - - -
Kiekis*** - - - - 0,09

* Kaina už užsakomus mėnesio pajėgumus (MWh / parą / mėnesį)
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
**** Užsakomų mėnesio pajėgumų kaina pateikta už valandą (kWh/h) už h

1.2.3. Paros / einamosios paros perdavimo paslaugų kainos:

Kainos, Eur (be PVM) Įleidimo taškuose Išleidimo taškuose
Kotlovkos
DAS1
Kiemėnų
DAS2
Klaipėdos
DAS3
Santakos
DAS7
****
Vidinis taškas4 Vidinis taškas -
Achema5
Kiemėnų
DAS2
Šakių
DAS6
Santakos
DAS7
****
Užsakomi pajėgumai* Sausis 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,87 0,87 0,61 0,49 0,000615
Vasaris 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,65 0,65 0,61 0,37 0,000615
Kovas 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,67 0,67 0,61 0,38 0,000615
Balandis 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,39 0,39 0,61 0,22 0,000615
Gegužė 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,29 0,29 0,61 0,16 0,000615
Birželis 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,23 0,23 0,61 0,13 0,000615
Liepa 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,19 0,19 0,61 0,11 0,000615
Rugpjūtis 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,22 0,22 0,61 0,12 0,000615
Rugsėjis 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,30 0,30 0,61 0,17 0,000615
Spalis 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,51 0,51 0,61 0,29 0,000615
Lapkritis 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,64 0,64 0,61 0,36 0,000615
Gruodis 0,59 0,59 0,15 0,000587 0,76 0,76 0,61 0,43 0,000615
Vartojimo pajėgumai** - - - - 53,96 8,46 - - -
Kiekis*** - - - - 0,09

* Kaina už užsakomus paros / einamosios paros pajėgumus (MWh / parą (/ einamąją parą)) atitinkamą mėnesį
** Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh / parą / metus)
*** Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)
**** Užsakomų paros / einamosios paros pajėgumų kaina pateikta už valandą (kWh/h) už h

2. Pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos:

Vienanarės įleidimo taškuose, trinarės vidiniuose išleidimo taškuose ir dvinarės kituose išleidimo taškuose gamtinių dujų pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos:

  • kaina už užsakomus pajėgumus (pastoviosios kainos dalies 1-oji dedamoji): pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų kaina konkrečiame įleidimo ar išleidimo taške yra lygi nuolatinių pajėgumų kainai, tačiau įvykus faktiniam nutraukimui, sistemos naudotojams yra kompensuojama. Už kiekvieną parą, kurią įvyko nutraukimas įsigijus nuolatinių pajėgumų produktus tam tikrame įleidimo ar (ir) išleidimo taške, kompensacija yra lygi to taško paros nuolatinių pajėgumų produkto kainai, padaugintai iš 3;
  • kaina už vartojimo pajėgumus (pastoviosios kainos dalies 2-oji dedamoji) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už vartojimo pajėgumus;
  • kaina už perduodamą dujų kiekį (kintamoji kainos dalis) – atitinka nuolatinių perdavimo paslaugų kainą už perduodamą dujų kiekį.

Ilgalaikių nuolatinių perdavimo paslaugų kainų pokyčiai 2022 m.

Supaprastintas 2022 m. kainų skaičiavimo modelis ir prognozuojamos preliminarios kainos iki reguliavimo periodo (2019-2023 m.) pabaigos

 

1 Lietuvos bei Baltarusijos perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Kotlovkos dujų apskaitos stotis (toliau – DAS)). Taip pat šiame taške (be aukščiau nurodytų kainų) taikomos ir apribotųjų pajėgumų produktų kainos (detalesnė informacija apie apribotuosius pajėgumų produktus ir jų kainas pateikta žemiau).
2 Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Kiemėnų DAS).
3 Perdavimo sistemos sujungimo su suskystintų gamtinių dujų terminalo sistema taške (dujų apskaitos vieta – Klaipėdos DAS).
4 Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškuose su Lietuvos dujų skirstymo sistemomis ir Lietuvos vartotojų sistemomis, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie perdavimo sistemos, atitinkančiuose vieną išleidimo tašką (vidinį išleidimo tašką) visiems Lietuvos perdavimo sistemos naudotojams.
5 Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taškuose su Lietuvos dujų skirstymo sistemomis ir Lietuvos vartotojų sistemomis, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie perdavimo sistemos, atitinkančiuose vieną išleidimo tašką (vidinį išleidimo tašką) Achemai.
6 Lietuvos bei Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemų sujungimo taške (dujų apskaitos vieta – Šakių DAS).
7 Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų sujungimo taškas (dujų apskaitos stotis –Santakos DAS).

Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas nuo 2022 m. sausio 1 d., patvirtintas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2021 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-670 ir 2021 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. O3E-796, galite atsisiųsti iš čia:

Saugumo dedamoji – gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji, pridedama prie gamtinių dujų perdavimo kainos:

Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme (5 straipsnyje 2 dalyje) numatyta, kad lėšoms, skirtoms suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas), jo infrastruktūros ir jungties įrengimo ir visoms pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, kurios nėra įtrauktos į kitas valstybės reguliuojamas kainas, bei SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingo minimalaus kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti, surinkti taikoma taip vadinama saugumo dedamoji, susijusi su gamtinių dujų tiekimo saugumu ir pridedama prie gamtinių dujų perdavimo kainos. Saugumo dedamosios dydį metams nustato Taryba. Metų eigoje, tačiau ne dažniau nei du kartus per metus, saugumo dedamoji gali būti Tarybos sprendimu koreguojama.

Tarybos 2021 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. O3E-1522 nustatyta saugumo dedamoji – 252,86 Eur / MWh / parą / metus (be PVM) (Tarybos nutarimą galima atsisiųsti: nutarimas Nr. O3E-1522), ji taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d iki 2022 m. balandžio 30 d. 
Tarybos 2022 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. O3E-438 nustatyta (pakeičiant 2021 m. lapkričio 19 d nutarimą Nr. O3E-1522) saugumo dedamoji – 102,98 Eur / MWh / parą / metus (be PVM) (Tarybos nutarimą galima atsisiųsti, nutarimas Nr. O3E-438), ji taikoma nuo 2022 m. gegužės 1 d.
 

Apribotieji pajėgumų produktai

„Amber Grid“ įleidimo taške iš Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistemos nuo 2020 m. sausio 1 dienos siūlo įsigyti taip pat ir apribotuosius pajėgumų produktus su perdavimo paslaugų pasinaudojimo apribojimais, t. y. pajėgumų produktus, suteikiančius teisę transportuoti dujas tik į konkretų perdavimo sistemos išleidimo tašką – išleidimo į Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos tašką (be galimybės gamtines dujas pristatyti į kitus taškus ir (ar) parduoti virtualiame gamtinių dujų prekybos taške). Apribotieji pajėgumų produktai siūlomi kaip nuolatiniai pajėgumų produktai. Nustatytuose įleidimo ir išleidimo taškuose panaudojant apribotuosius pajėgumų produktus įleidžiamas ir išleidžiamas gamtinių dujų kiekis privalo sutapti kiekvieną dujų parą.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. siūlomi apribotieji pajėgumų produktai:

Įleidimo
taškas
Susietas
išleidimo taškas
Pajėgumų produktai Produkto
tipas
Kotlovkos
DAS
Šakių DAS Metų; ketvirčio; mėnesio;
paros; einamosios paros
Nuolatinis

Apribotųjų pajėgumų produktų kainas nuo 2022 m. sausio 1 d. galite atsisiųsti iš čia.

Informacija pagal TAR NC 29 ir 30 str.

Informacija pagal 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas (TAR NC), 29 ir 30 straipsnius skelbiama čia.

Į viršų