26 2017.05
Viešajai konsultacijai skelbiamas 2017–2026 m. dujų perdavimo tinklo plėtros planas

 AB „Amber Grid“ parengė ir viešajai konsultacijai skelbia Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros planą.

26 2017.05
Skelbiamas neįpareigojantis didinamųjų pajėgumų rinkos paklausos vertinimas

2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013, paskelbtas 2017 m. kovo 17 d. ir įsigaliojęs 2017 m. balandžio 6 d., nustato didinamųjų pajėgumų nustatymo procesą.

28 2017.03
„Amber Grid“ pelnė „Verslo žinių“ apdovanojimą

Konkurencingą ir likvidžią šalies dujų rinką kurianti akcinė bendrovė „Amber Grid“ pelnė apdovanojimą „Lietuvos verslo lyderiai 2017“.

21 2017.03
Konsultacija dėl naudojimosi perdavimo sistema taisyklių papildymo ir dėl jungties susitarimo perdavimo sistemų sujungimo taške tarp Lietuvos ir Latvijos

Baltijos valstybių gamtinių dujų perdavimo sistemų operatoriai (toliau – Sistemų operatoriai) AB „Amber Grid“, Elering AS ir AS Conexus Baltic Grid ieško priemonių, kuriomis būtų glaudžiau integruojamos nacionalinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos gamtinių dujų rinkos, skatinama tarpvalstybinė prekyba ir plėtojama konkurencinga regioninė rinka.

07 2016.09
Lenkijoje svarstomos Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos techninio įgyvendinimo alternatyvos

AB „Amber Grid“  buvo informuotas apie technines problemas, iškilusias Lenkijoje, atliekant Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamuosius darbus bei galimas projekto įgyvendinimo technines alternatyvas, sprendžiant šias problemas.  

Į viršų