Apie mus

20 2017.09
Pasirašyta sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra

Dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl ES finansinės paramos – iš dalies finansuoti dviejų sistemų diegimą. Dujų perdavimo sistemoje bus diegiamos nuotolinės technologinių procesų kontrolės bei dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos.

22 2017.08
Skelbiamos dvi viešosios konsultacijos

Viešajai konsultacijai skelbiamos AB „Amber Grid“ sąnaudų ir naudos analizė ir Ataskaita dėl AB „Amber Grid“ laikinųjų priemonių taikymo, parengtos pagal ES perdavimo tinklų balansavimo kodekso nuostatas.

28 2017.07
AB „Amber Grid“ skelbia didinamųjų pajėgumų paklausos vertinimo ataskaitas

AB „Amber Grid“ vadovaudamasi 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas, savo internetinėje svetainėje paskelbė didinamųjų pajėgumų rinkos paklausos vertinimo ataskaitas.

07 2017.07
Galima pateikti patikslintas kiekio paraiškas sujungimo taške su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema

AB „Amber Grid“ yra suderinusi patikslintų kiekio paraiškų suderinimo procedūrą su Latvijos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi AS „Conexus Baltic Grid“.

30 2017.06
AB „Amber Grid“ tapo informacinės sistemos „E. sąskaita“ naudotoja

AB „Amber Grid“ informuoja, kad tapo informacinės sistemos „E. sąskaita“ naudotoja.

Į viršų