Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Naujienos

30 2022.06
Konsoliduotas techninės priežiūros darbų planas laikotarpiui nuo 2022 m. spalio iki 2023 m. gruodžio mėn., paskelbtas 2022 m. birželio mėn.
 
Dujų perdavimo sistemos operatoriai „Gasgrid Finland Oy“, „Elering AS“, AS „Conexus Baltic Grid“ ir AB „Amber Grid“ (PSO) kartu parengė konsoliduotą Baltijos šalių ir Suomijos regiono remonto/techninės priežiūros darbų planą laikotarpiui nuo 2022 m. spalio  iki 2023 m. gruodžio. Remonto/techninės priežiūros darbų plane pateikiami planiniai dujų perdavimo sistemos ir Inčukalnio požeminės dujų saugyklos remonto/techninės priežiūros darbai bei rinkos dalyviams siūlomi pajėgumai.
 
30 2022.06
Lietuva gali tapti reikšminga vandenilio plėtros ir transportavimo grandimi Europoje

Lietuvai siekiant spartaus perėjimo prie atsinaujinančios energetikos, atlikta pirmoji nacionalinė vandenilio sektoriaus plėtros studija rodo, kad Lietuva turi potencialo tapti reikšmingu dalyviu, vystant ir transportuojant vandenilio išteklius Europoje. Studiją Energetikos ministerijoje įvykusiame renginyje pristatė jos rengėjai – konsultacijų bendrovės „Baringa Consulting Limited“ ir „Civitta“, dirbusios kartu su Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriumi „Amber Grid“ bei įmonių grupe „EPSO-G“.

23 2022.06
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų
2022 m. birželio 23 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkime buvo priimti žinutėje pateikti sprendimai. 
 
17 2022.06
Dujotiekyje GIPL įrengtos detalės yra tinkamos, dujotiekis veikia patikimai
„Amber Grid“ pakartotinai informuoja, kad GIPL dujotiekyje įrengtos detalės yra tinkamos, patikrintos, dujotiekis veikia patikimai ir teikia energetinį saugumą penkioms Baltijos regiono valstybėms. Tai patvirtino kovo mėn. atliktas vidinis tyrimas.
 
 
16 2022.06
Paskelbti penki galimi vandenilio tiekimo koridoriai, kuriais būtų galima sparčiau įgyvendinti Europos 2030 m. vandenilio tikslus
„Amber Grid”, kartu su Europos dujų perdavimo sistemos operatoriais išanalizavo ir pateikė viziją, kaip pagreitinti Europos vandenilio tinklo sukūrimą iki 2030 metų. Dalyvaujant bendroje European Hydrogen Backbone (EHB) iniciatyvoje buvo sukurti ir paskelbti penki galimi didelio masto vandenilio tiekimo Europoje koridoriai. Iš pradžių šie koridoriai sujungs vietinę pasiūlą ir paklausą Europoje, o vėliau bus plečiami ir sujungiami su Europos regionais ir kaimyninėmis šalimis, turinčiomis vandenilio eksporto potencialą. 
 
 
Į viršų