Apie mus

06 2019.11
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2019 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

29 2019.10
Dėl 2019 m. rugpjūčio 6 d. valdybos sprendimo panaikinimo

„Amber Grid“ valdyba nusprendė panaikinti 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą dėl pritarimo esminėms dujų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų sandorio sąlygoms.

28 2019.10
Dėl AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus atsistatydinimo iš pareigų

AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys 2019 m. spalio 28 d. atsistatydino užimamų pareigų.

24 2019.09
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

AB „Amber Grid“ Valdyba 2019 m. rugsėjo 23 d. patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2020 m. sausio 1 d. AB „Amber Grid“ Valdybos patvirtintos kainos pateiktos suderinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

 

28 2019.08
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Skelbiame „Amber Grid“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. rugpjūčio 28 d., priimtus sprendimus.

1 2 3 4 5
Į viršų