Apie mus

17 2018.10
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. spalio 17 d., priimti šie sprendimai:

 

03 2018.10
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

2018 m. spalio 3 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba  n u s p r e n d ė  papildyti 2018 m. spalio 17 d. AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir patvirtinti siūlomo sprendimo projektą:

25 2018.09
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2018 m. rugsėjo 25 d. valdyba priėmė sprendimą 2018 m. spalio 17 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

 

12 2018.09
Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau „Bendrovė“)  2018 m. rugsėjo 12 d.  sudarė susitarimą dėl 2017 m. kovo 30 d. paskolos sutarties (toliau „Sutartis“) pakeitimo su dukterine bendrove UAB „GET Baltic“, kodas 302861178, adresas Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau „Susitarimas“).

07 2018.09
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. rugsėjo 7 d., priimti šie sprendimai:

1 2 3 4 5
Į viršų