Apie mus

18 2018.07
Dėl sutarties su UAB „EPSO-G“

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“  2018 m. liepos 18 d.  sudarė sutartis  su patronuojančia valdymo bendrove UAB „EPSO-G“, kodas 302826889, buveinė Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dėl mokestinių nuostolių perdavimo (toliau „Sutartys“).

13 2018.07
Dėl sutarties su UAB „EPSO-G“

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“  valdyba 2018 m. liepos 13  d.  patvirtino sprendimą sudaryti sutartis  tarp patronuojančios valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“, kodas 302826889, buveinė Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir AB Amber Grid dėl mokestinių nuostolių perdavimo (toliau „Sutartis“).

02 2018.07
Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi

AB „Amber Grid“ 2018 m. birželio 13 d. kreipėsi į audito komitetą dėl nuomonės dėl susijusio asmens pasiūlymo dėl mokestinių nuostolių perėmimo.

01 2018.06
AB „Amber Grid“ pristatymas bendrovių vadovų susitikime su investuotojais

AB „Amber Grid“ generalinis direktorius pristatys bendrovės veiklą ir perspektyvas 2018-06-01  NASDAQ Vilnius biržos organizuojame vadovų susitikime su investuotojais.

18 2018.05
Dėl ilgalaikės paskolos sutarties sudarymo

2018 m. gegužės 18 d. AB „Amber Grid“ ir OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas sudarė 5 metų trukmės 30 mln. eurų paskolos sutartį.

Į viršų