Apie mus

06 2019.12
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. gruodžio 6 d., priimti sprendimai.

 

 

05 2019.12
„Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2020 m. investuotojo kalendorius

„Amber Grid“ 2020 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti pagal Investuotojo kalendoriuje pateikiamas datas. 
 

29 2019.11
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

„Amber Grid“ valdyba 2019 m. lapkričio 29 d. priėmė sprendimą 2019 m. gruodžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

14 2019.11
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2019 m. lapkričio 14 d. priėmė sprendimą 2019 m. gruodžio 6 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

06 2019.11
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2019 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

1 2 3 4 ... 6
Į viršų