Apie mus

20 2020.05
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

 

AB „Amber Grid“ Valdyba 2020 m. gegužės 19 d. patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2021 m. sausio 1 d. 
 

 

07 2020.05
Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2021 m.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2020 m. gegužės 7 d. nustatė AB „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2021 m. sausio 1 d. 
 
06 2020.05
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus ir neaudituotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

28 2020.04
Dėl valdybos pirmininko išrinkimo
 
2020 m. balandžio 28 d. įvykusiame pirmajame „Amber Grid“ naujosios valdybos posėdyje valdybos pirmininku buvo išrinktas Algirdas Juozaponis, EPSO-G finansų direktorius.
20 2020.04
„Amber Grid“ 2019 m. metinė informacija

2020 m. balandžio 20 dieną eiliniame visuotiniame „Amber Grid” akcininkų susirinkime buvo patvirtintas audituotas 2019 metų konsoliduotasis ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys bei pritarta „Amber Grid” metiniam pranešimui.

1 2 3 4 ... 6
Į viršų