Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“ 2015 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) skelbia 2015 m. I ketvirčio neaudituotus veiklos rezultatus parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

- Bendrovės 2015 m. sausio-kovo mėn. pajamos buvo 16,3 mln. eurų ir, palyginus su 2014 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 1,7 mln. eurų arba 11,9%.
- 2015 m. sausio-kovo mėn. pelnas prieš apmokestinimą sudarė 5,3 mln. eurų ir, palyginus su 2014 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 1,8 mln. eurų arba 53,4%.
- 2015 m. sausio-kovo mėn. grynasis pelnas sudarė 6,1 mln. eurų ir, palyginus su 2014 m. atitinkamu laikotarpi, padidėjo 3,0 mln. eurų arba 96,3%.

Didžiausią įtaką pelno padidėjimui turėjo dėl ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos.

Pridedama: 2015 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos.
 

Į viršų