Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2016.11.25
AB „Amber Grid“ 2016 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2016 m.  9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2016 m. 9 mėnesių pajamos – 47,0 mln. Eur (2015 m. 9 mėnesių – 37,9 mln. Eur);

• 2016 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 16,3 mln. Eur (2015 m. 9 mėnesių – 7,4 mln. Eur);

• 2016 m. 9 mėnesių grynasis pelnas – 14,3 mln. Eur (2015 m. 9 mėnesių – 9,5 mln. Eur).

2016 m. 9 mėnesių pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 28,7 mln. Eur, palyginus su 2015 m. 9 mėnesių (18,9 mln. Eur) padidėjo 52 proc.

AB „Amber Grid“ skelbia 2016 m. rugsėjo 30 d. neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Pridedama:

1. 2016 m. rugsėjo 30 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos;

2. Pranešimas žiniasklaidai.

Į viršų