Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.04.25
AB „Amber Grid“ 2016 m. metinė informacija

Pateikiame AB „Amber Grid“ 2016 m. metinę informaciją (žr. priedus).

Priedai:

  1. AB „Amber Grid“ 2016 m. audituotos finansinės ataskaitos ir 2016 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma.
  2. AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
  3. AB „Amber Grid“ 2016 m. socialinės atsakomybės ataskaita.
Į viršų