Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“ 2016 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, tarpinis pranešimas ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2016 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2016 m. I pusmečio pajamos – 33,9 mln. Eur (2015 m. I pusmetis – 27,3 mln. Eur);

• 2016 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 13,3 mln. Eur (2015 m. I pusmetis – 7,0 mln. Eur);

• 2016 m. I pusmečio grynasis pelnas –  11,5 mln. Eur (2015 m. I pusmetis – 8,4 mln. Eur).

2016 m. I pusmečio pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 21,6 mln. Eur, palyginus su 2015 m. I pusmečiu (14,5 mln. Eur) padidėjo 49 proc.

AB „Amber Grid“ skelbia 2016 m. I pusmečio neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.

Pridedama:

1. 2016 m. birželio 30 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos;

2. AB „Amber Grid“ tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.;

3. Pranešimas spaudai.

Į viršų