Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.02.23
AB „Amber Grid“ 2016 m. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2016 m. neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2016 m. pajamos – 66,7 mln. Eur (2015 m.– 55,8 mln. Eur);

• 2016 m.  pelnas prieš apmokestinimą – 24,3 mln. Eur (2015 m.– 14,7 mln. Eur);

• 2016 m.  grynasis pelnas –  20,9 mln. Eur (2015 m.– 16,0 mln. Eur).

2016 m. pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 40,7  mln. Eur, palyginus su 2015 m. (30,1 mln. Eur) padidėjo 35 proc.

AB „Amber Grid“ skelbia 2016 metų neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Pridedama:

1. 2016 m. gruodžio 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos.

2. Pranešimas spaudai.

Į viršų