Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.11.23
AB „Amber Grid“ 2017 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2017 m.  9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2017 m. 9 mėnesių pajamos – 46,8 mln. Eur (2016 m. 9 mėnesių – 47,0 mln. Eur);

• 2017 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 16,8 mln. Eur (2016 m. 9 mėnesių – 16,3 mln. Eur);

• 2017 m. 9 mėnesių grynasis pelnas – 14,3 mln. Eur (2016 m. 9 mėnesių – 14,3 mln. Eur).

2017 m. 9 mėnesių pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 27,9 mln. Eur, palyginus su 2016 m. 9 mėnesių (28,6 mln. Eur) sumažėjo 2,4 proc.

AB „Amber Grid“ skelbia 2017 m. rugsėjo 30 d. neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Pridedama:

1. 2017 m. rugsėjo 30 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos;

2. Pranešimas spaudai.

Į viršų