Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.05.25
AB „Amber Grid“ 2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2017 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2017 m. I ketvirčio pajamos – 19,3 mln. Eur (2016 m. I ketvirtis – 21,3 mln. Eur);

• 2017 m. I ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 9,5 mln. Eur (2016 m. I ketvirtis – 10,4 mln. Eur);

• 2017 m. I ketvirčio grynasis pelnas –  8,1 mln. Eur (2016 m. I ketvirtis – 8,8 mln. Eur).

2017 m. I ketvirčio pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 13,1  mln. Eur, palyginus su 2016 m. I ketvirčiu (14,5 mln. Eur) sumažėjo 9%.

AB „Amber Grid“ skelbia 2017 m. I ketvirčio neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Pridedama:

1. 2017 m. kovo 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos;

2. Pranešimas spaudai.

Į viršų