Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“ 2017 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, tarpinis pranešimas ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2017 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

• 2017 m. I pusmečio pajamos – 32,6 mln. Eur (2016 m. I pusmetis – 33,9 mln. Eur);

• 2017 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 12,8 mln. Eur (2016 m. I pusmetis – 13,3 mln. Eur);

• 2017 m. I pusmečio grynasis pelnas –  10,9 mln. Eur (2016 m. I pusmetis – 11,5 mln. Eur).

2017 m. I pusmečio pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 20,3 mln. Eur, palyginus su 2016 m. I pusmečiu 21,5 mln. Eur sumažėjo 5,6 proc.

AB „Amber Grid“ skelbia 2017 m. I pusmečio neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.

 

Pridedama:

1. 2017 m. birželio 30 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos;

2. AB „Amber Grid“ tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.;

3. Pranešimas spaudai.

Į viršų