Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“ 2018 m. neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ neaudituoti 2018 m. veiklos rezultatai:

• 2018 m. pajamos – 54,3 mln. Eur (2017 m. – 64,3 mln. Eur);

• 2018 m. nuostolis prieš apmokestinimą – 26,0  mln. Eur (2017 m. – 12,1  mln. Eur nuostolis prieš apmokestinimą);

• 2018 m. grynasis nuostolis – 21,6 mln. Eur, neįvertinus turto vertės sumažėjimo įtakos, grynasis pelnas sudarytų 10,4 mln. Eur (2017 m. – 9,9 mln. Eur grynasis nuostolis, neįvertinus turto vertės sumažėjimo įtakos, grynasis pelnas sudarytų 20,3 mln. Eur).

2018 m. pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 24,6  mln. Eur ( 2017 m. – 38,3 mln. Eur).

Atlikus turto vertės sumažėjimo testą nustatytas 37,7 mln. Eur turto vertės sumažėjimas, kuris buvo apskaitytas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Pridedama:

1. 2018 m. gruodžio 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ finansinės ataskaitos.

2. Pranešimas žiniasklaidai

 

Į viršų