Apie mus

2020.05.06
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatai

 

AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus ir neaudituotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic  2020 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
 
 
• 2020 m. I ketvirčio pajamos – 13,6 mln. Eur (2019 m. I ketvirtis – 15,0 mln. Eur);
• 2020 m. I ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 3,1 mln. Eur (2019 m. I ketvirtis – 5,7 mln. Eur);
• 2020 m. I ketvirčio grynasis pelnas –  3,5 mln. Eur (2019 m. I ketvirtis – 4,7 mln. Eur).
• 2020 m. I ketvirčio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 6,0  mln. Eur, palyginus su 2019 m. I ketvirčiu (8,3 mln. Eur) sumažėjo 28 proc.
 
Pridedama:
1. 2020 m. kovo 31 d. sutrumpintos AB „Amber Grid“ konsoliduotos ir bendrovės finansinės ataskaitos;
2. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
3. Pranešimas spaudai.
 
Į viršų