Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai
AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2021 m. 9 mėnesių veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
 
• 2021 m. 9 mėnesių pajamos – 44,5 mln. Eur (2020 m. 9 mėnesių – 38,2 mln. Eur);
• 2021 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 13,3 mln. Eur (2020 m. 9 mėnesių – 10,9 mln. Eur);
• 2021 m. 9 mėnesių grynasis pelnas –  15,0 mln. Eur (2020 m. 9 mėnesių – 13,5 mln. Eur).
• 2021 m. 9 mėnesių EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 22,7  mln. Eur, palyginus su 2020 m. 9 mėnesių  (19,5 mln. Eur), padidėjo 16,5 proc.
 
Pridedama:
 
Į viršų