Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2021.05.05
AB „Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatai
AB „Amber Grid“  skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatus, parengtus pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
 
• 2021 m. I ketvirčio pajamos – 19,2 mln. Eur (2020 m. I ketvirtis – 13,6 mln. Eur);
• 2021 m. I ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą – 9,3 mln. Eur (2020 m. I ketvirtis – 3,1 mln. Eur);
• 2021 m. I ketvirčio grynasis pelnas –  9,1 mln. Eur (2020 m. I ketvirtis – 3,6 mln. Eur).
• 2021 m. I ketvirčio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 12,4  mln. Eur (2020 m. I ketvirtis – 6,0 mln. Eur. 
 
Pridedama:
1. 2021 m. kovo 31 d. AB „Amber Grid“ sutrumpintos konsoliduotos ir atskirosios finansinės ataskaitos;
2. Atsakingų asmenų patvirtinimas;
3. Pranešimas žiniasklaidai.
Į viršų