Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2015.12.23
AB „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2016 m. investuotojo kalendorius

Vadovaudamiesi pakeistos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies reikalavimu, informuojame, kad AB „Amber Grid“ sudarys ir skelbs tarpinę informaciją.

AB „Amber Grid“ 2016 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais:

• 2016 m. 8 savaitę (vasario 22-26 d.) – 2015 m. 12 mėnesių tarpinę informaciją;
• 2016 m. 13 savaitę  (kovo 28 d. – balandžio 1 d.) – 2015 m. metinę informaciją: audituotas metines finansines ataskaitas ir auditorių patikrintą metinį pranešimą;
• 2016 m. 17 savaitę (balandžio 25-29 d.) – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas;
• 2016 m. 21 savaitę (gegužės 23-27 d.) – 2016 m. 3 mėnesių tarpinę informaciją;
• 2016 m. 34 savaitę (rugpjūčio 22-26 d.) – 2016 m. 6 mėnesių tarpinę informaciją;
• 2016 m. 47 savaitę  (lapkričio 21-25 d.) – 2016 m. 9 mėnesių tarpinę informaciją.

Į viršų