Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2017.12.01
AB „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2018 m. investuotojo kalendorius

AB „Amber Grid“ 2018 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais:

  • 2018.02.14 – 2017 m. 12 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2018.03.23 – pranešimą apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir  2017 m. metinę informaciją: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;
  • 2018.04.24 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;
  • 2018.05.16 – 2018 m. 3 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2018.08.16 – 2018 m. 6 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2018.11.14 – 2018 m. 9 mėnesių tarpinę informaciją.
Į viršų