Apie mus

2017.12.01
AB „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2018 m. investuotojo kalendorius

AB „Amber Grid“ 2018 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais:

  • 2018.02.14 – 2017 m. 12 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2018.03.23 – pranešimą apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir  2017 m. metinę informaciją: auditorių patvirtintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir pranešimas;
  • 2018.04.24 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus;
  • 2018.05.16 – 2018 m. 3 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2018.08.16 – 2018 m. 6 mėnesių tarpinę informaciją;
  • 2018.11.14 – 2018 m. 9 mėnesių tarpinę informaciją.
Į viršų