Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

2013.10.31
AB „Amber Grid“ 2013 m. III ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ 2013 m. III ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

  • 2013 m. III ketvirčio pardavimo pajamos – 26,4 mln. Lt (7,6 mln. EUR);
  • 2013 m. III ketvirčio nuostolis prieš apmokestinimą – 2,8 mln. Lt (0,8 mln. EUR);
  • 2013 m. III ketvirčio grynasis nuostolis – 1,2 mln. Lt (0,3 mln. EUR).
     

Pridedama:
1. Pranešimas spaudai;
2. 2013 m. rugsėjo 30 d. finansinė ataskaita.
 

Į viršų