Apie mus

2013.10.31
AB „Amber Grid“ 2013 m. III ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ 2013 m. III ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

  • 2013 m. III ketvirčio pardavimo pajamos – 26,4 mln. Lt (7,6 mln. EUR);
  • 2013 m. III ketvirčio nuostolis prieš apmokestinimą – 2,8 mln. Lt (0,8 mln. EUR);
  • 2013 m. III ketvirčio grynasis nuostolis – 1,2 mln. Lt (0,3 mln. EUR).
     

Pridedama:
1. Pranešimas spaudai;
2. 2013 m. rugsėjo 30 d. finansinė ataskaita.
 

Į viršų